Stadsredactie

Sport

Gemeente blijft in gesprek met PEC Zwolle over gezondheid inwoners

De gemeente Zwolle blijft PEC Zwolle als een belangrijke partner zien voor de ambitie voor gezonde en vitale inwoners in…

Meer
Bouw

Visie Nieuwe Veemarkt/Meeuwenlaan ligt klaar

De gebiedsvisie voor de Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan ligt klaar ter goedkeuring bij de gemeenteraad. Dat laat wethouder Ed Anker…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente onderzoekt noodzaak voor meer GGZ door corona

Er zijn in het college van burgemeester en wethouders van Zwolle grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor…

Meer
Coronavirus

Zwolle probeert hiaten in coronasteun op te vullen

Niet alle ondernemers hebben gebruik kunnen maken van de corona noodsteun maatregelen. Dit hiaat wil het college van burgemeester en…

Meer
Kunst & Cultuur

Zwols carnaval op lijst voor immaterieel erfgoed?

De gemeente Zwolle wil in gesprek blijven met carnavalsvereniging De Eileuvers, die op de lijst voor immaterieel erfgoed wil komen. De…

Meer
Zorg & Welzijn

Stadkamer en De Pol maken plannen om samen te gaan

In Zwolle-Zuid zijn De Stadkamer en De Pol van plan om samen te gaan. Er is behoefte aan een centrale…

Meer
Kunst & Cultuur

Er komt een (semi)permanente tentoonstelling over Joan Derk van der Capellen tot den Pol

In het Academiehuis de Grote Kerk wil de gemeente een expositie inrichten die de herinnering aan Joan Derk van de…

Meer
Tech

Gemeente kan nu keuzes maken over digitalisering en technologisering

De gemeente Zwolle wil een nieuw programma starten om keuzes en analyses omtrent digitalisering en technologisering mogelijk te maken. De stad…

Meer
Zorg & Welzijn

Er komt tijdelijke huisvesting voor mensen in echtscheiding

Samen met drie woningcorporaties wil de gemeente Zwolle Parenthouses realiseren. Dat zijn tijdelijke woningen voor mensen die gescheiden zijn of…

Meer
Oekraïne

Nog meer plekken voor Oekraïense vluchtelingen

Op dit moment zijn gesprekken gaande voor het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne in leegstaande kantoorgebouwen op Oosterenk…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente wil algoritmes transparant maken

De gemeente Zwolle wil dat formules die gebruikt worden in het digitale verkeer, de zogenaamde algoritmes, controleerbaar worden voor de…

Meer
Politiek & Opinie

Raad Zwolle wil op tijd geïnformeerd zijn over bouwplannen

De gemeenteraad van Zwolle wordt bij alle Nieuwe Ruimtelijke Initiatieven van meer dan 30 woningen, welke niet in het bestemmingsplan…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Luchtreinigingsinstallaties voor scholen?

Wethouder Michiel van Willigen wil het onderzoek naar het effect van luchtreinigers afwachten voordat hij een bestelling hiervoor plaatst. Dat…

Meer
Vervoer

Deelscooters houden auto’s nog niet van de weg

Deelscooters brengen het aantal autobewegingen in de binnenstad van Zwolle nog niet terug. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen…

Meer
Politiek & Opinie

Mooi verkiezingsdebat 14 maart in Odeon

Alle lijsttrekkers van de partijen die in Zwolle meedoen aan de verkiezingen waren verzameld in Odeon om met elkaar in…

Meer
Politiek & Opinie

Eerst maatschappelijk belang blootleggen alvorens te bouwen

In antwoord op de toekomstige behoeftes en de zich ontwikkelende maatschappelijke opgaven komt er een programma Maatschappelijke Voorzieningen. Dat zegt…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Hoe gaat het met de dyslexie-zorg?

De nieuwe gemeenteraad moet in juni 2022 een besluit nemen over de opzet en uitvoering van de proeftuin Dyslexie. Dit…

Meer
Bouw

Werken aan versterking dijken

Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan het versterken van de dijken rond Zwolle. Met financiering uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma…

Meer
Kunst & Cultuur

Gemeente gaat tekort atelierruimtes aanpakken

De gemeente Zwolle wil iets doen aan het tekort aan atelierruimtes in de stad. Daarvoor heeft wethouder Monique Schuttenbeld een Plan…

Meer
Coronavirus

Zwolle stelt gratis zelftests en mondkapjes beschikbaar voor lage inkomens

De gemeente Zwolle kan op kosten van het rijk gratis zelftests en mondneusmaskers beschikbaar stellen voor mensen met een kleine…

Meer
Zorg & Welzijn

‘Kind naar Gezonder Gewicht’ moet gezonde leefstijl bevorderen

Voor een duurzame en effectieve aanpak van overgewicht bij kinderen wil wethouder Michiel van Willigen aansluiten bij het landelijk project…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

D66: Maak naast de N35 alvast een fietssnelweg, de F35.

Vorige week is gestart met een onderzoek naar welke maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid van de…

Meer
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voorstel GroenLinks en D66 voor meer inspraak inwoners krijgt steun van raad

GroenLinks en D66 hebben de handen ineen geslagen om de democratie in de stad een impuls te geven. De coalitie-…

Meer
Kunst & Cultuur

Meer ateliers en expositieruimten voor Zwolse creatieve makers

en levendig artistiek en creatief klimaat maakt Zwolle aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven. Bovendien draagt de creatieve sector bij aan…

Meer
Bouw

Meer betaalbare koop- en huurwoningen in Stadshagen

Breezicht Noord in Stadshagen voorziet in de bouw van ruime eengezinswoningen. Er is nu een pakket van maatregelen opgesteld waarmee…

Meer
Politiek & Opinie

Taaltoets voor uitkeringsgerechtigden met mate ingezet

Sinds 2016 is in Zwolle 27 keer een taaltoets ingezet bij mensen die een bijstandsuitkering aanvroegen. De taaltoets heeft geleid…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente moet Go/no Go geven voor opkoopbescherming

Het opkopen van woningen door huisjesmelkers is nog altijd een probleem, ook in Zwolle. Daarom is door wethouder Ed Anker…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle is goed voor haar MKB’ers

Uit de peiling voor MKB-vriendelijkste stad, blijkt dat Zwolle het vrij goed doet. Deze peiling wordt iedere twee jaar gehouden…

Meer
Politiek & Opinie

Quick-scan woningprijsverdeling bevestigt Zwolse verdeling

In grote lijnen lijkt een prijsverdeling van 30/40/30 in het woningbouwprogramma passend voor de periode tot 2030. Dat zou dan…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraadsvergadering 7 maart weer over veel onderwerpen

De Zwolse Gemeenteraad was op maandagavond 7 maart weer bijeen voor een besluitvormingsronde. 92 agendapunten kwamen aan de orde en…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolle verbindt ambities aan elkaar in Public Affairs agenda

De groeiopgaven van Zwolle, met de complexe vraagstukken voor de stad, kan en wil zij niet alleen vormgeven. Oók dat…

Meer
Bouw

Blijvend groen aan Nieuwe Deventerweg

Wethouder Ed Anker wil aan het perceel Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 een blijvende groene inrichting aanbrengen. Dat blijkt uit…

Meer
Natuur & Duurzaam

Senshagen meet klimaatwaarden

Het project Senshagen, om de klimaatwaarden in de wijk Stadshagen te meten, is volgens de gemeente succesvol gebleken. Nu wil…

Meer
Zorg & Welzijn

Laat een statushouder bij je logeren

Statushouders die verblijven in een AZC en wachten op een eigen woning de mogelijkheid geven te logeren in een gastgezin.…

Meer
Sport

Gemeente Zwolle wil sportvelden inzetten voor energie-opwek

Gemeente Zwolle wil twee proefvelden aanleggen om energie op te wekken bij sportpark Marslanden en  Be Quick '28. Ze wil…

Meer
Zorg & Welzijn

Kom in actie tijdens de Landelijke Opschoondag op 19 maart

Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer Landelijke Opschoondag. Op deze dag houdt heel Nederland een grote voorjaarsschoonmaak van…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Melden verloren paspoort of ID-kaart kan nu ook online

Is uw paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen? Meld dit bij de gemeente. Dat kan nu ook online op de…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolse theaters houdt stadsdialoog

De Zwolse theaters houdt een interactieve avond theater met de Zwolse politici op donderdag 10 maart.. U kunt dan uw…

Meer
Sport

Sportverkiezingsdebat

Op zaterdag 5 maart vanaf 20:00 uur houdt Sportservice Zwolle het Sportverkiezingsdebat in de sportieve omgeving van Het Anker. Op…

Meer
Zorg & Welzijn

Meedoen in de wijk met NLdoet op 11 en 12 maart

De grootste vrijwilligersactie van Nederland is NLdoet. Elk jaar steken vrijwilligers en wijkbewoners de handen uit de mouwen om hun…

Meer
Sport

Competitieschema derde helft PEC Zwolle Vrouwen bekend

De eerste twee competitiehelften zitten erop en dus heeft de KNVB dinsdagmiddag de derde helft bekendgemaakt voor de Pure Energie…

Meer
Politiek & Opinie

Besluiten in Gemeenteraad 7 maart

Maandagavond 7 maart zal de laatste gemeenteraadsvergadering in de huidige samenstelling zijn. Er is dan een besluitvormingsronde met maar liefst…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: Gemeenteraad in debat over lokale democratie

De Zwolse gemeenteraad was maandagavond 28 februari bijeen om te praten over een experiment met lokale democratie. Initiatiefnemers D66 en…

Meer
Bouw

Stadskantoor en Stadhuis hebben groot onderhoud nodig

De technische installaties van het Stadskantoor aan het Lübeckplein en het Stadhuis aan het Grote Kerkplein zijn aan het einde…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zwolle gaat tarief op restafval invoeren

In het nieuwe Gemeentelijk Grondstoffen Plan (GGP) komt er een tarief op restafval voor inwoners van Zwolle. Daarvoor moet de afvalstoffenverordening…

Meer
Zorg & Welzijn

Geen versoepelingen in Isala

Afgelopen vrijdag zijn veel corona-maatregelen losgelaten. Isala en ook andere ziekenhuizen in de regio versoepelen echter nog niet. In elk…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente geeft nog steeds geld uit aan bommen WOII

In het jaar 2021 heeft de gemeente in totaal een bedrag van € 78.825 (excl. btw) uitgegeven aan het opsporen…

Meer
Kunst & Cultuur

Stratencollectie Zwolle bij Collectie Overijssel

Vanaf ongeveer 1969 heeft de gemeentelijke fotograaf J.P. de Koning veel huizen in Zwolse straten gefotografeerd. Deze zogenaamde Stratencollectie vormde…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Windesheim verenigt krachten voor innovatie in Flevoland

Locaties Almere en Zwolle van Hogeschool Windesheim werken samen aan de nieuwe onderzoekslijn Value Chain Impact. Ook Flevolandse ondernemers hebben volop…

Meer
Bouw

Hessenpoort 3 is financieel mogelijk

Het uitbreiden van bedrijventerrein Hessenpoort met Hessenpoort 3 is financieel mogelijk. Dat blijkt uit een nota die economie-wethouder René de…

Meer
Politiek & Opinie

Uitbreiding winkelcentrum Stadshagen stapje dichterbij

Om het winkelcentrum in Stadshagen te kunnen uitbreiden is het nodig het bestemmingsplan te herzien. Wethouder Stadshagen Monique Schuttenbeld vraagt…

Meer
Natuur & Duurzaam

Meedenken met Natuur en Milieu Overijssel

Met een blog wil directeur Matthijs Nijboer van Natuur en Milieu Overijssel mensen vragen met haar mee te denken over…

Meer
Wonen

WOZ-waardes bekend, bezwaar maken binnen zes weken

eder jaar bepaalt GBLT de WOZ-waardes voor woningen en bedrijven in Zwolle. De WOZ-waarde is te vinden op taxatieverslagen. Het…

Meer
Verkeer

Groot onderhoud A50 tussen Apeldoorn en Arnhem van 4 maart tot 4 april

Rijkswaterstaat voert binnenkort in meerdere weekenden groot onderhoud uit aan de snelweg A50, tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg, in…

Meer
Natuur & Duurzaam

Zwolle wil prijs voor gas en biomassawarmte ontkoppelen

De gemeente Zwolle verwacht dat de komende 2 jaar geen nieuwe aanvragen voor biomassacentrales binnenkomen. Ze werkt ook aan het…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente werkt aan ambities gezonde leefstijl inwoners

De gemeente Zwolle wil de positieve gezondheid van haar inwoners verbeteren, en de gezondheidsverschillen verkleinen. Dat doet de gemeente door…

Meer
Sport

Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties gewenst

De gemeente zet in op het breder gebruiken van sportaccommodaties. Er worden verbindingen gelegd met onderwijs, bedrijfsleven, zorgpartijen, buurt en…

Meer
Onderwijs & Wetenschap

Leerplichtverslag toont minieme stijging schoolverlaters

In het net gepubliceerde Leerplichtjaarverslag van de gemeente is een marginale stijging te zien van het aantal jongeren dat afwezig…

Meer
Zorg & Welzijn

Subsidie voor sociale activatie en herstel is bekend

Tussen oktober en nu vond de eerste subsidieronde Sociale activatie en herstel plaats. Partijen konden zelfstandig of gezamenlijk een subsidieaanvraag…

Meer
Natuur & Duurzaam

Beheerders energienetwerken komen met oplossingen voor de netcongestie

Voor nu en de komende jaren geldt dat er in Zwolle voor particulieren nog voldoende capaciteit op het energienetwerk beschikbaar…

Meer
Politiek & Opinie

Zwols college moedigt experiment lokale democratie aan

Het college van B&W is enthousiast over een voorstel van GroenLinks en D66 om een burgerberaad en Digitale Democratie in…

Meer
Kunst & Cultuur

Anno opent op 12 mei

Op 12 mei 2022 zal de feestelijke opening van Zwols museum Anno gaan plaatsvinden. Vanaf dat moment heeft Zwolle weer…

Meer
Politiek & Opinie

Nog steeds corona-maatregelen voor gemeenteraadsverkiezingen

De gemeente Zwolle hanteert met de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart nog steeds corona-maatregelen. Dat laat burgemeester Peter…

Meer
Politiek & Opinie

Huisvesting statushouders vraagt meer tijd

De huisvesting van statushouders in de regio staat onder druk. Dat blijkt uit de beantwoording van artikel 45 vragen van…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Stadshagen haalt herinneringen op

Stadshagen bestaat ruim 25 jaar. Op 27 november 1996 werd de eerste paal de grond ingeslagen door toenmalig wethouder Margriet…

Meer
Politiek & Opinie

Zwolse gemeenteraad praat over circulariteit van economie en bouwen

Maandagavond 14 februari was de gemeenteraad van Zwolle bijeen voor een debat over de circulaire economie en circulair bouwen. De…

Meer
Natuur & Duurzaam

Meer genieten van de de natuur in 2022?

Meer genieten van de de natuur in 2022? Vraag de gratis de IVN Beleef de natuur-kalender 2022 aan! Hierin vind…

Meer
Zorg & Welzijn

Gemeente probeert zorgelijke zorgaanbieders te vermijden

Om de situatie rond zorgaanbieders in Zwolle in kaart te brengen is een lijst gemaakt van alle zorgaanbieders vanuit verschillende…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente streeft naar robuuste wijken bij woonzorginitiatieven

In buurten waar een woonzorginitiatief wordt gevestigd, streeft de gemeente naar robuuste wijken. Dit doet zij door aandacht te besteden…

Meer
Kunst & Cultuur

Zwolse kunstenaar Damion Kapajos gaat beeld Wilde Deerne maken

De Wilde Deerne, een waargebeurd verhaal, kreeg in 2017 een theaterspektakel. Zwolle wilde hier een blijvende herinnering van maken, en…

Meer
Bouw

Agrarische omgeving Wijthmen krijgt geurvisie

Voor deelgebied Het Buyten van Zwolle in Wijthmen, komen er nieuwe woningen, en moet dus de geurvisie van het gebied…

Meer
Politiek & Opinie

Plannen Koggepark nemen sterkere vorm aan

Al in 2022 wordt de eerste fase van het nieuw aan te leggen Koggepark in de Spoorzone gestart. Dat blijkt…

Meer
Natuur & Duurzaam

Gemeente Zwolle en ROVA zetten zich in voor de sleedoornpage

De gemeente Zwolle en ROVA gaan speciaal beheer toepassen om het leefgebied van de beschermde vlinder Sleedoornpage te vergroten. Zo…

Meer
Politiek & Opinie

Slechts kleine groep Zwollenaren niet digitaal vaardig

De digitalisering zet door. Steeds vaker benutten Zwollenaren digitale dienstverlening. De meeste Zwollenaren redden zich daar prima mee, vaak door…

Meer
Politiek & Opinie

Camping ’t Hofje van Hoog Zuthem krijgt meer toekomst

Het bestemmingsplan voor Camping 't Hofje aan de Hollewandseweg is aan vernieuwing toe. In het huidige bestemmingsplan zitten enkele omissies.…

Meer
Nieuws uit Zwolle

Grasmat Vechtdijken sterker dan gedacht

De grasmat aan de landzijde van de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle is sterker dan gedacht. Daardoor is er de…

Meer
Politiek & Opinie

In 2021 kwamen er 746 woningen bij in Zwolle

Wethouder Ed Anker stuurde op 3 februari 2022 de Monitor Wonen 2021 naar de gemeenteraad van Zwolle. Daarin zijn opgenomen…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeenteraad besluit o.a. over Kroesenallee

Maandagavond 7 februari was er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. De raad boog zich over zo'n 40…

Meer
Zorg & Welzijn

Miljoenste coronavaccinatie gezet door GGD IJsselland

Op 3 februari is door GGD IJsselland de 1.000.000e coronaprik gezet. Doree werd vanmiddag op de tijdelijke vaccinatielocatie in Ommen…

Meer
Politiek & Opinie

Gemeente ziet rol om uitsluiting door corona tegen te gaan

De gemeente ziet dat de saamhorigheid in de samenleving gevaar loopt. Dat antwoordt burgemeester Peter Snijders op vragen van de…

Meer
Back to top button