EconomieLifestyleNieuws uit ZwolleVoorpagina

Plannen horecapaviljoen Park de Wezenlanden gaan door

De realisatie van een horecapaviljoen in Park de Wezenlanden is een stap dichterbij gekomen. De ontwikkelaar en exploitant  Coelenhage BV hebben overeenstemming bereikt. Coelenhage BV neemt de verdere voorbereiding van de plannen op zich, gaat het gebouw zelf realiseren en sluit een erfpachtovereenkomst met de gemeente af.

Begin januari 2014 heeft de Raad van State besloten dat de plannen voor de horecavoorziening doorgang kunnen vinden. Dit naar aanleiding van het beroep dat tegen het bestemmingsplan, waarin de horecabestemming als aanduiding is opgenomen, was ingediend. Daarmee werd het bestemmingsplan onherroepelijk.

In de afgelopen jaren kwamen de ontwikkelaar en exploitant onderling niet tot een voor alle partners acceptabel plan. Inmiddels hebben de partners laten weten dat zij tot overeenstemming zijn gekomen over hoe de ontwikkeling van een horecagelegenheid toch tot een bouwplan kan komen.

De verwachting is dat het bouwplan, waar nu over gesproken wordt, over ongeveer vier weken besproken kan worden met Welstand en een kleine vertegenwoordiging van de klankbordgroep Park de Wezenlanden.

De leden van de klankbordgroep zijn inmiddels geïnformeerd over de ontwikkelingen. De overige omwonenden hebben vandaag een brief ontvangen. Naar verwachting volgt in maart een inloopbijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst wordt het bouwplan gepresenteerd en komt het beheerplan aan de orde.

Mogelijk dient Coelenhage BV de aanvraag voor de omgevingsvergunning al voor het plaatsvinden van deze inloopbijeenkomst in.

Paviljoen

Gerelateerde artikelen

Back to top button