Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gerdien Rots: OnZwols geweld moet OnZwols blijven!

Interpellatiedebat Veilligheid in Zwolle

Zwolle – Steekincidenten, autobranden en zelfs schietincidenten met dodelijke afloop. “Het hoort niet bij Zwolle”, zei burgemeester Peter Snijders erover. Maar die gedachte lijken we achter ons te moeten laten. Alle genoemde incidenten kwamen het afgelopen half jaar langs in het ooit zo rustige Zwolle. Voor Thom van Campen van de VVD reden genoeg om  – samen met alle andere fracties – een interpellatiedebat aan te vragen over de ‘Veiligheid in Zwolle’. Wat gaan de burgemeester en de andere stakeholders doen om de veiligheid voor de inwoners te waarborgen.

verslag en interviews: Martin van der Hooft

Alle fracties spraken het vertrouwen uit in de burgemeester, politie en justitie. Bijvoorbeeld bij monde van Sonja Pauw van D66. Ze waardeerde alles wat er al gedaan was en riep op om als gemeenteraad de burgemeester te steunen. Ook spraken de fracties uit dat dit debat vooral veel informatie moest opleveren en zeker niet bedoeld was om politieke standpunten van de partijen uit te dragen. Maar er waren ook veel vragen over hoe het zo ver kon komen en wat er moet gebeuren om de reeks incidenten in de toekomst in te perken.

Samenwerking met Den Haag

Thom van Campen van de VVD vroeg nadrukkelijk naar de samenwerking met ‘Den Haag’. De problemen in de stad zijn niet specifiek Zwols, maar komen in het hele land en vooral in de Randstad en het Zuiden veelvuldig voor. De VVD vroeg zich ook af of er wel genoeg capaciteit beschikbaar is voor de bestrijding van dit soort (drugs-)criminaliteit. Recent nog kreeg Amsterdam bijvoorbeeld 150 agenten toegewezen die ten koste ging van het landelijk totaal beschikbare agenten.

Arjan Spaans van het CDA maakte zich vooral zorgen over de voorspellende gaven van het gemeentebestuur en justitie. Hebben we – aan de voorkant – de risicogroepen wel genoeg in beeld. De ‘oren en ogen’ van de stad zoals wijkagenten en jongerenwerkers moeten vooral op straat te vinden zijn. Managementtaken en kantoorwerk mogen daarbij niet in de weg zitten.

Bob Kooistra – bij wiens Café Bruut afgelopen week voor de tweede keer een handgranaat werd geplaatst – sprak voor het debat in bij de Zwolse gemeenteraad.
Bob Kooistra
Bob Kooistra, eigenaar Café Bruut, sprak voorafgaand aan het debat in tegenover de raad. In een emotioneel betoog vroeg hij de raad en het gemeentebestuur te erkennen dat hij vooral ook slachtoffer is van de ’terreurdaden’ die tegen hem en zijn familie en de inwoners van Zwolle werden gepleegd.

Silvia Bruggenkamp van Swollwacht had zich samen met haar fractie de vraag gesteld of het wel mogelijk was om veiligheid in een stad als Zwolle te garanderen. Het antwoord daarop was dat het in ieder geval nooit zo mocht zijn dat we accepteren dat ‘dit erbij hoort’. Volgens de lokale partij liggen de problemen dieper dan de enkele incidenten. Status, macht en snel geld verdienen lijken de drijfveer voor jongeren om zich in dit milieu te begeven. De vraag moet dan ook zijn of de problemen zijn te voorkomen, aldus Bruggenkamp. “Hoeveel zicht heeft het gemeentebestuur op de rivaliserende drugsbendes, hoeveel toezicht is er aan de voorkant?”.

Winsten afpakken en instroom bendes beperken

Volgens de SP is er geen sprake meer van losse incidenten maar tekent zich een patroon af. Het geweld komt voor door de hele stad en in alle wijken. “Bewoners vragen zich af, is mijn wijk de volgende?,” aldus fractievoorzitter Brammert Geerling. Hij drong aan op concrete maatregelen: winsten moeten worden afgepakt en vooral de instroom van de bendes moet worden beperkt. Ook Gerdien Rots (CU) en Sylvana Rikkert (GroenLinks) willen dat daar naar gekeken wordt. Rikkert: “Weten we hoe de leden van deze bendes gerekruteerd worden?”  Haar partij wilde ook weten wat de gemeente aan aanvullende maatregelen doet.

Zwolle is van ons. We willen de stad terugpakken op die criminelen.Sylvana Rikkert, fractievoorzitter GroenLinks

De Straat en de Staat

De vanavond voor het eerst weer aanwezige Youcef Ben Ali van de PvdA wilde de discussie over wat er nodig is om de veiligheid weer terug te brengen breder trekken: “Je moet ‘de straat’ en ‘de staat’ daarin meenemen. En bij beide kijken wat er op de korte én de lange termijn moet gebeuren.” Hij was zelf de straat op gegaan, en hoorde daar informatie die ‘de staat’ niet heeft of lijkt te hebben. “Gebruik de ogen en oren van de stad,” aldus Ben Ali. Daarmee doelend op bijvoorbeeld de wijkagenten en jongerenwerkers, maar dus ook de inwoners. Voor die eerste twee categorieën is vanuit Den Haag geld beschikbaar. In de zogenaamde ‘ondermijningspot’ zit onder meer geld om meer capaciteit vrij te maken bij jongerenwerkers en agenten.

Ondermijnings-meldpunt

Gerdien Rots (ChristenUnie) sloot – als laatste spreker – zich aan bij veel van de andere fracties. Maar waarschuwde ook voor de ‘Need for Closure’. Men is vaak geneigd om in dit soort zaken te kiezen voor snelle oplossingen, terwijl de problemen complex zijn en dús om complexe oplossingen vragen. “We moeten niet naïef zijn, maar de goede dingen doen,” aldus de fractievoorzitter van de grootste partij in Zwolle. Ze verwees daarbij nog eens naar de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Snijders. Die stelde daar dat er ook gekeken moet worden naar de drugsgebruikers. Zij zijn een wezenlijk onderdeel van het probleem. Hun gebruik helpt de criminelen aan het geld. Rots zei erbij dat we – vooral onze jongere – inwoners weerbaar moeten maken tegen de grote verleidingen zoals het snel geld kunnen verdienen met drugshandel.

Onze inwoners weten heel veel over wat er in hun buurt of wijk gebeurt.
Maar ze weten vaak niet waar ze die informatie moeten delen.
Misschien moeten we een Ondermijnings-meldpunt instellen in Zwolle. Gerdien Rots, fractievoorzitter ChristenUnie

Fracties reageren op Veiligheidsdebat Zwolle

De Gemeente Zwolle wordt al een tijd geplaagd door een reeks van geweldsincidenten. Reden voor de gemeenteraad om een zogenaamd interpellatiedebat aan te vragen met Burgemeester Peter Snijders. Na afloop van het debat spraken we Thom van Campen van de VVD Zwolle, Youcef Ben Ali van de PvdA Zwolle en Gerdien Rots van de ChristenUnie Zwolle.

Gepostet von RTV Focus Zwolle am Montag, 20. Januar 2020

Ondermijning

“We moeten inzien dat criminaliteit structureel bij een stad als Zwolle hoort. Dat heeft alles te maken met de schaalsprong van Zwolle en de veranderende maatschappij.” Dit zei burgemeester Peter Snijders in zijn antwoord op de fracties. Maar Zwolle gaat er alles aan doen om die criminaliteit zoveel mogelijk tegen te gaan. De ‘driehoek’  is al bezig met interventies Daarbij werkt het gemeentebestuur nauw samen met justitie, politie en andere partners.

“Ondermijning is zeker een groot probleem,” aldus de burgemeester.  De stad heeft zich in Den Haag dan ook  gemeld om mee te doen met een project dat ondermijning tegen moet gaan. Ook gaat Zwolle participeren in de zogenaamde Citydeal. Dit samenwerkingsverband met steden zoals Amsterdam en Utrecht richt zich op het zoveel mogelijk delen van informatie over mogelijke criminelen en criminele activiteiten. Door die informatie zo vroeg en volledig mogelijk met elkaar te delen kunnen bestuurders vaak veel eerder potentiële criminele activiteiten herkennen en bestrijden.

Wat is ondermijning?
Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Criminelen beïnvloeden zo onze samenleving. Hierdoor raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit noemen we ook wel ondermijning. [bron: rijksoverheid.nl]

De burgemeester onderstreepte de wens van de gemeenteraad om voor inwoners een veel lagere drempel te creëren bij het meekijken naar en meedenken over mogelijk criminele activiteiten.

Het debat werd afgesloten met een wederzijds tevreden gevoel. Voor onze camera zei burgemeester Snijders dat het goed is om gezamenlijk als raad de zorgen over de ontwikkelingen in Zwolle te delen. Hij was blij met de steun en het vertrouwen dat de raad naar hem had uitgesproken.

Burgemeester Peter Snijders ontving veel steun en vertrouwen van de fracties in het interpellatiedebat over de Veiligheid in Zwolle. Maar de fracties stelden ook veel vragen over het voorkomen van nieuwe incidenten. ©RTV Focus

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button