Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

De Veelzijdige Stad: ontwerpen voor een veilig, genereus en LHBTIQ+vriendelijk Zwolle

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 mei vindt in de binnenstad van Zwolle het project De
Veelzijdige Stad plaats. Dit is een ontwerpend onderzoek over de vraag: “Hoe realiseer je een
veilige, open en aantrekkelijke stad die een thuis vormt voor iedereen binnen en buiten de
LHBTIQ+gemeenschap.” De Veelzijdige Stad is van maandag tot en met donderdag tussen 12
en 17 uur te vinden te vinden voor het Stadhuis op het Grote Kerkplein in Zwolle.

Diversiteit is een belangrijk en steeds urgenter thema: de laatste jaren groeit de aandacht voor gender- en seksuele diversiteit. Hoe verwelkomend is de stad voor mensen met een LHBTIQ+achtergrond? Wat zijn fijne plekken en waar voelt het minder veilig? Wat is de relatie tussen de bouw van een stad en de manier waarop die wordt ervaren? Is het mogelijk nieuwe uitgangspunten voor het ontwerp van de stad te formuleren die ervoor zorgen dat iedereen zich thuisvoelt in de stad?

Gedurende vijf dagen wordt met verschillende doelgroepen onderzoek gedaan. Hierbij zijn naast het
COC ook andere partners vanuit de Regenboogweek, ontwerpers en kunstenaars uit de stad en de regio en studenten van verschillende opleidingen betrokken. Op het Grote Kerkplein worden gesprekken gevoerd met geïnteresseerde voorbijgangers over hun wensen, ideeën, zorgen en frustraties ten aanzien van genderdiversiteit en seksuele oriëntatie. Al deze input krijgt een plek op een wensmuur. Iedereen is van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren.

Op vrijdag 20 mei gaan kunstenaars, ontwerpers, en onderzoekers met de resultaten aan de slag in een snelkookpan, om aan het einde van de dag met een aantal ontwerpvoorstellen en een manifest voor de veilige, open en aantrekkelijke stad Zwolle te komen. De resultaten worden aansluitend aangeboden aan wethouder Monique Schuttenbeld (wethouder SDG’s), de voorzitter van het COC en andere betrokken organisaties.

De Veelzijdige stad is een initiatief van Gooitske Zijlstra (gooitz) en Saar van der Spek (Ontroerende zaken) in samenwerking met partners van de Regenboogweek Zwolle. Het project wordt ondersteund met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button