Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Bewoners Deventerstraatweg absoluut niet blij met hoogbouwplannen

Hoogtepunten van het verhaal
  • Hoogbouw locatie busremise Deventerstraatweg
  • Hoogbouw locatie oude Hanzebad
  • Hoge Spoorbrug geflankeerd door Tweeling Hoogbouw

Zwolle – Gemeente Zwolle komt met nieuwbouwplannen bij de Deventerstraatweg. Het gaat om hoogbouw op het terrein van het oude Hanzebad en aan beide zijden van de Hoge Spoorbrug. Ook op de plek van de remise van het busstation aan de overzijde van de Groeneweg en de Groenestraat moet hoogbouw komen. Woensdag 15 november zijn tekeningen voor de hoogbouw gepresenteerd. Bewonersbelang Deventerstraatweg is uitermate verbaasd over de nieuwe hoogbouwplannen. De gemeenteraad en het college hebben volgens de bewoners bij eerdere plannen altijd  toegezegd dat de bebouwing op het niveau van de bouw in  Assendorp zou blijven.

Toezegging bebouwing op hoogte van de wijk in plaats van hoogbouw

Bram van Duinen van Bewonersbelang Deventerstraatweg spreekt de verbazing uit: “Dit was voor ons onverwacht, omdat zowel de gemeenteraad als de wethouders die betrokken waren bij de eerste plannen van rijksbouwmeester Jo Coenen uit 2008 bij herhaling aan de bewoners van de Deventerstraatweg en ons hebben toegezegd, dat de eventuele bebouwing langs de Deventerstraatweg op het niveau van de wijk zou komen te liggen.”

Communicatie achteraf

De bewoners zijn ook niet echt te spreken over de communicatie: “Er is toentertijd afgesproken dat de betrokken
bewoners, belangengroepen als Bewonersbelang Deventerstraatweg en Vrienden van Assendorp vooraf geïnformeerd en betrokken zullen worden bij de ontwikkeling.” Toch is dit niet gebeurd volgens zeggen van de bewonersvereniging. “Het minste wat je van de gemeente kan verwachten is dat er een open communicatie met ons plaatsvindt. Tot begin van dit jaar waren er ten minste klankbordgroepen, waar zowel vertegenwoordigers van gemeente, ProRail, NS en belanghebbenden konden praten over mogelijke ontwerpen en ideeën. Daar werden ook afspraken gemaakt die vervolgens in deel klankbordgroepen werden uitgewerkt. Nu is dit inspraaksysteem vervangen door vrijblijvende cafétafel gesprekken in een op steeds verschillende locaties plaatsvindende Spoorcafe’s, waarbij geen gestructureerde discussie en controle meer plaatsvindt door bewoners van een gebied.”

Hoge Spoorbrug ingeklemd tussen hoogbouw

Het ontwerpbureau Zwarte Hond dat de plannen heeft uitgewerkt komt met een hoogbouw object aan de zuidzijde van de Hoge Spoorbrug en een tweeelinggebouw aan de Noordzijde van deze authentieke brug. Volgens de bewoners van de Deventerstraatweg betekent dit dat er dus hoogbouw komt tegenover de woningen van de Groeneweg en de Groenstraat. Onwenselijk vinden ze: “Dat betekent dat de woningen tussen de Groeneweg en Groenestraat hoge bebouwing tegenover zich krijgen, waardoor in de herfst tot de zomer het daglicht wordt beperkt en het vrije zicht op de treinen verdwijnt. Afhankelijk van de verdere gekozen hoogte langs de Deventerstraatweg geldt hetzelfde voor deze woningen, terwijl ook het zicht op de Hoge Spoorbrug weg is.”

Bewonersbelang Deventerstraatweg heeft maandag  via een brief aan het college gevraagd of de eerdere toezeggingen over bouwen op wijkniveau hoogte nog staan en als dit niet zo is wat dan de redenen hiervoor zijn dat de gemeente hier ineens van af gaat wijken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button