112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle krijgt 69.000 euro voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

Zwolle- Gemeenten ontvangen volgend jaar weer financiële steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van € 6,3 miljoen beschikbaar gesteld aan 18 gemeenten om hun integrale aanpak van jihadistische radicalisering te versterken. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.

18 gemeenten

De volgende gemeenten worden ondersteund: Den Haag (€ 1.052.000), Amsterdam (€ 920.000), Utrecht (€ 956.080), Rotterdam (€ 754.800), Delft (€ 484.600), Arnhem(€ 452.800), Zoetermeer (€ 272.280), Gouda (€ 237.880), Huizen (€ 142.440), Nijmegen (€100.000), Tilburg (€ 183.000), Almere, (€ 173.043), Schiedam (€134.800), Haarlemmermeer (€ 117.600), Amersfoort (€ 78.200), Culemborg (€ 85.000), Leiden (€ 76.015) en Zwolle (€ 69.000). De aanvraag van veel van deze gemeenten is gericht op regionale inzet van activiteiten. De gelden zijn bedoeld voor een meerjarige versterking als onderdeel van de ‘Versterking Veiligheidsketen’ in de periode 2016 tot en met 2020.

Advies Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid brengt adviezen uit aan gemeenten waarvan ze denken dat er nog extra inzet nodig is op de weerbaarheid. Het gaat dan om het versterken van de signalerende werking van radicalisering. Professionals binnen een gemeente moeten de sleutelfiguren binnen jongerengroepen in beeld krijgen en zorgen dat er geen radicaliserende ideeën ontstaan. Na een advies over de weerbaarheid van het NCTB kan een gemeente zelf een verzoek tot financiële ondersteuning indienden. Zwolle heeft na dit verzoek 69.000 euro toegewezen gekregen.

 

Deskundigheidsbevordering

De plannen voor 2017 zijn met name gericht op deskundigheidsbevordering van eerstelijnsprofessionals, ondersteuning van de omgeving van radicaliserende jongeren, de opbouw van strategische netwerken sleutelfiguren, het versterken van de rol van onderwijs bij signaleren van mogelijke radicalisering en op analyse van de lokale problematiek en weerbaarheid

 

 

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button