Nieuws uit ZwolleOpiniePolitiekVoorpagina

Verslag: Gemeenteraad over Welkom in mijn Wijk en bruisend trefpunt Zwolle-Zuid

Zwolle – Maandagavond 20 juni was de gemeenteraad van Zwolle bijeen om te debatteren over de evaluatie van het protocol ‘Welkom in mijn Wijk’, voor communicatie van de Huisvesting Bijzondere Doelgroepen (HBD) naar omwonenden. Ook ging het over het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw en bruisend trefpunt in Zwolle-Zuid, de samenvoeging van de Stadkamer aldaar met de Pol, en zeven andere organisaties.

De VVD heeft deze onderwerpen geagendeerd, en mocht dus beginnen met haar bijdrage. De partij is blij met het doel van meer draagvlak bij de communicatie van de HBD. Goede spreiding van hulpzoekenden over de stad vindt zij belangrijk. Zij registreert dat bij sommige afspraken waar 24 uur hulp aanwezig zou zijn bij overlast, dit niet gebeurt. Ook vraagt zij zich af of de nieuwe communicatievoorschriften (zoals het protocol hernoemt is) wel juridisch afdwingbaar zijn.

Zorgen

Swollwacht is ook blij, en wel met het gehele nieuwe protocol. De intentie is dat er ruimte is en vertrouwen. De gemeente sluit niet de ogen voor de zorgen van haar burgers. ze vraagt zich echter af of dit protocol niet te pas en te onpas kan worden ingezet, en hoe het wordt gehandhaafd.

Volgens de ChristenUnie wil niemand overlast. Sommige mensen worden echter in een positie gebracht doordat het leven niet vriendelijk voor ze is. Er is een ‘magic mix’  nodig in de wijken waarbij kwetsbare mensen goed verspreid worden over de wijken. Een voorbeeld van inclusieve zorg zijn de knuffelkonijntjes in Dieze.

Het CDA zegt dat het een goede gewoonte is om beleid zo nu en dan te evalueren. De maatschappij veranderd, en dus moet ook het beleid veranderen. Zij maakt zich er zorgen over wie verantwoordelijk is voor het opstellen van de communicatieplannen. En wie is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving.

Dicht bij huis

GroenLinks wil graag mensen in kleinschalige woonvormen en dichtbij huis. Er moet daarbij aandacht komen voor kwetsbare wijken. De communicatievoorschriften geven duidelijkheid. De evaluatie is geslaagd, ze is helder en duidelijk geschreven, en de buurt wordt meegenomen.

De PvdA ziet vooral dat het mooi is dat het advies van de participatieraad is overgenomen. Wel maakt zij zich zorgen over de lage respons bij het onderzoek. Er zijn niet veel organisaties die hebben gereageerd op het verzoek van de gemeente tot evaluatie. Hoe wordt er zicht gehouden op de woonvormen?

D66 wil kijken welk effect de communicatievoorschriften hebben. De voorschriften nu zijn compacter, duidelijker en begrijpelijker. Ze zijn niet afdwingbaar, maar wel dwingender. Ze vindt het goed om te weten dat alle betrokken partijen worden meegenomen aan de voorkant, maar wil ook naar de achterkant.

Wat is de waarde

Volt vindt ook het creëren van draagvlak van belang. Wel zoekt zij nog wat de waarde is van de communicatievoorschriften als zo weinigen maar hebben gereageerd op de oproep tot evaluatie. Ze wil de betrokkenheid van inwoners vergroten.

De PvdD spreekt haar waardering uit over het evaluatieproces van ‘Welkom in mijn Wijk’. Het is goed dat de adviezen van de participatieraad zijn meegenomen. Er moet een bepaalde vanzelfsprekendheid zijn om hulpbehoevenden op te vangen. Het uitsluiten van mensen met een beperking is discriminatie, en daarmee niet wenselijk. Zij wil dat iedereen samen leeft met elkaar, ongeacht etiket.

Antwoord van wethouder Dorrit de Jong

Wethouder Dorrit de Jong beantwoordde de vragen van de fracties. Zij gaat ervan uit dat Zwolle vooral een inclusieve stad is, waarbij ook mensen met een zorgvraag welkom zijn in de stad. Er zijn wel steeds meer mensen met een zorgvraag, onder andere door de vergrijzing. De wethouder wil kijken naar een goede balans in de wijk, de zogenaamde ‘Magic Mix’. Er is hierover een memo in de maak.

De Jong is blij met de voorliggende evaluatie. Er moet gekeken worden wanneer de communicatievoorschriften wel en niet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij ambulantisering. Dan zijn de hulpbehoevenden immers nog op dezelfde plek, en gaat het niet om nieuwbouw van zorgwoningen. De redenen waarom de respons op de evaluatie daarnaast zo laag was, zijn divers, maar wel begrijpelijk. Communicatie kan zwaar zijn, maar ook licht, bijvoorbeeld een berichtje op de website.

De wethouder moet helaas, zegt zij, constateren dat het niet mogelijk is de communicatievoorschriften juridisch afdwingbaar te maken. Vergunningen kunnen alleen geweigerd worden naar aanleiding van ruimtelijke elementen.

De voorschriften zijn op dit moment al van kracht.

Trefpunt Zwolle-Zuid

Wijkmanager van Wijz, dhr. Kwartel, en directeur Stadkamer, mw. Vrolijk, gebruikten hun recht tot inspraak om de plannen voor het nieuwe bruisende trefpunt Zwolle-Zuid toe te lichten en te  verdedigen.

De discussie ontspon zich hier vooral tussen de VVD en de wethouder over de mogelijke exploitatiekosten. De VVD wil niet dat er te veel geld bij moet vanuit de gemeente, zij wil met commerciële verhuur de businesscase rond krijgen. Ook het CDA richt hier haar pijlen op. De andere partijen daarentegen kijken vooral naar de maatschappelijke waarden van het complex en dat mag best wat kosten.

Het bestaande wijkcentrum De Pol voldoet niet meer aan de behoeften. Er wonen nu 33.000 mensen in Zwolle-Zuid en de leeftijd is stijgende. Er zal meer behoefte zijn aan ontmoeting, omdat meer mensen alleengaand zijn en omdat de stad nog groeit. De bedoeling is dat de gemeenteraad instemt met de plannen om De Pol en de Stadkamer samen te voegen, het gehele gebouw te strippen en te verduurzamen, en eventueel de GGD eraan toe te voegen. De school die boven in het gebouw zit, Jena XL, is ook uit haar jasje gegroeid en gaat daar weg. Dat levert weer extra ruimte op voor De Pol/ Stadkamer.

Wethouder Monique Schuttenbeld

Volgens wethouder Monique Schuttenbeld is het van groot belang dat de accomodaties worden aangepast, ze zijn echt verouderd. Na dit haalbaarheidsonderzoek moet er een exploitatieplan komen. Dan kijkt men ook naar waar de dekking voor de exploitatiekosten vandaan gaat komen.  De samenwerking tussen de diverse partijen is ook economisch belangrijk.

Zij vindt  het goed om te kijken of er ook studeerplekken kunnen komen zoals in Stadkamer centrum. Er is in de plannen nog vrij weinig ruimte voor vergroening, de prioriteit ligt bij een vernieuwde ingang. De vraag naar bewonersparticipatie vindt zij een terechte vraag. Zij wil echter eerst zekerheid over de acties voordat zij ermee naar de omwonenden toe gaat.

Er zijn in de wijk meerdere kleinere voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen. Hert nieuwe trefpunt heeft dus geen monopolie. De zorgfuncties die er nu zijn, blijven behouden.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 op de publieke tribune van het gemeentehuis en via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn hier de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button