Nieuws uit ZwolleSport

Jeudsportmonitor van start: onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl

Zwolle – In 19 Overijsselse gemeenten, waaronder Zwolle, gaat vanaf deze week de Jeugdsportmonitor van start. Een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder 4- tot 18-jarigen. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de sportdeelname, de motieven om wel of juist niet te sporten, het beweeggedrag en de leefstijl van de jeugd, zodat gemeenten hun sport- en beweegbeleid goed op de behoefte kunnen afstemmen.

De Jeugdsportmonitor wordt in samenwerking met ruim 270 scholen (voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs) uitgevoerd door Sportservice Overijssel. De weblink naar de online vragenlijst wordt door de deelnemende scholen digitaal verstuurd naar de (ouder(s)/verzorger(s) van de) leerlingen. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.

De resultaten van dit onderzoek zijn in januari 2017 bekend. Zie voor meer informatie:

Sportservice Overijssel

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button