Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad organiseert een informatieronde over Omgevingsvisie Zwolle

Zwolle – Maandag 24 augustus start het politieke seizoen in Zwolle weer. De gemeenteraad vergadert dan over de Omgevingsvisie 2.0 Mijn Zwolle van morgen 2030. Inspreken over dit onderwerp kan die avond bij de start van de vergadering in de Raadzaal.

Reageren op Omgevingsvisie

Het college van B&W heeft het ontwerp voor de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van Morgen 2030’ vastgesteld, waarin in grote lijnen is opgenomen hoe de Zwolse fysieke leefomgeving er in 2030 uit zou moeten zien. De omgevingsvisie ligt nu ter inzage. De gemeenteraad roept inwoners en organisaties die een mening hebben over dit onderwerp een zienswijze in te dienen. Daarnaast kunnen mensen bij de start van de informatieronde over dit onderwerp op 24 augustus de gemeenteraad toespreken. Aanmelden hiervoor kan tot vrijdag 21 augustus voor 12.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl/ (038) 498 21 81. Inbreng per e-mail moet ook voor dit tijdstip binnen zijn. De gemeenteraad debatteert vervolgens op 31 augustus over de Omgevingsvisie.

Vervolgproces

Na de zomervakantie volgt weer een periode van participatie via gesprekken met Zwollenaren. Deze inspraak zou al in maart plaatsvinden om daarna het ontwerp pas vast te stellen, maar onder andere door de coronacrisis is het proces gewijzigd.
In de Ontwerp Omgevingsvisie worden nog geen uitspraken gedaan over nieuwe grootschalige uitbreidingslocaties voor woningbouw. Dat vraagt nader onderzoek en volgt daarom in een volgende versie van de Omgevingsvisie, over zo’n twee jaar.

Aanpassingen vergaderingen gemeenteraad

Door de versoepelde coronamaatregelen zijn er wat kleine aanpassingen ten opzichte van de periode voor de zomer. Er zullen naast debatrondes ook weer informatierondes worden ingepland in de Raadzaal. Bij deze vergaderingen mogen nu 2 woorvoerders ( in plaats van 1) per onderwerp per fractie aanwezig zijn. Bij besluitvormingsrondes blijven de 39 raadsleden voorlopig wel digitaal met elkaar vergaderen. Mensen die de raad willen toespreken mogen dit weer vanuit de Raadzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. De vergadering meekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via internet. Alleen pers en insprekers zijn welkom in de Raadzaal (vooraf aanmelden via de raadsgriffie). De uitgebreide agenda en vergaderstukken van de informatieronde op maandag 24 augustus is te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button