Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op maandag 23 mei 2022

Zwolle –  In de gemeenteraad van maandag 23 mei 2022 is er weer een besluitvormingsronde. Deze vindt plaats in de Raadzaal.  De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het stadhuis. De gemeenteraad neemt een besluit over onder andere de volgende onderwerpen:

Benoemingen vicevoorzitter, 2e vicevoorzitter, commissies en raadswerkgroepen 2022-2026
Investeringskrediet aankoop Stadsfoyer voor huisvesting maatschappelijke partners Stadshagen
Programmering en betaalbaarheidsaanpak Stadshagen
Subsidieregeling klimaatadaptatie
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 30
Opvang vluchtelingen Oekraïne
SSC ONS Financiële stukken mei 2022
Ontwerpbegroting 2023 Regionaal Serviceteam Jeugd
Zienswijze programmabegroting 2023 GGD IJsselland
Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022, begroting 2023 en kadernotitie 2023-2026 GBLT
Jaarstukken 2021- kadernota 2023 – programmabegroting 2023
Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst IJsselland

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar. Live meekijken met de gemeenteraadsvergadering is mogelijk. Evenals invloed uitoefenen. Inwoners of organisaties die de gemeenteraad willen toespreken over een onderwerp dat op de agenda staat kunnen inspreken tijdens de vergadering. Iedereen kan ook een inspraakreactie per e-mail toesturen, de reactie wordt toegevoegd aan de agenda. Aanmelden voor het inspreken of een inspraakreactie sturen kan tot maandag 23 mei 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal. De vergadering digitaal meekijken is ook mogelijk via de livestream.

 

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button