Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Oplossing voor jeugdcliënten Pro Juventus

Zwolle – Zo’n 550 Jeugdige cliënten van Pro Juventus kunnen samen met hun behandelaar over naar een nieuwe zorgverlener. De jeugdzorgorganisatie met vestigingen in Wezep, Wijhe en Kampen raakte financieel in de problemen waardoor de zorg voor veel cliënten dreigde te stoppen. Nu is er een nieuwe zorgaanbieder die de behandelaar en de jeugdcliënten per 1 maart overneemt.

Jongeren

Jeugdigen die ambulante specialistische hulp krijgen van Pro Juventus, krijgen de mogelijkheid om hun behandeling bij dezelfde behandelaar en zonder wachttijden voort te zetten, indien deze behandelaar nog geen functie elders aanvaard heeft. Deze mogelijkheid ontstaat doordat een andere aanbieder in de regio bereid is behandelaren en cliënten van Pro Juventus over te nemen. Pro Juventus kampte al enige tijd met financiële problemen en zal haar werkzaamheden per 1 maart beëindigen.

Zorgcontinuïteit

Een overeenkomst waarbij zorgcontinuïteit voor alle jongeren is geregeld, is op 17 februari ondertekend door de betrokken partijen: Pro Juventus, het Regionaal Servicecentrum Jeugd (RSJ) IJsselland (inkoper namens alle aangesloten gemeenten) en de bestuurder namens de aangesloten gemeenten. Met deze overeenkomst is een dreigende breuk in de zorgcontinuïteit voor circa 550 jongeren in de regio van de baan. Het garanderen van deze zorgcontinuïteit heeft voor alle betrokkenen steeds voorop gestaan.

De overnemende aanbieder nemen behandelaren, die per 1 maart nog bij Pro Juventus werken, in dienst, zodat voor de meeste cliënten in de praktijk alleen het briefhoofd boven eventuele correspondentie zal veranderen. Niet alleen de cliënten, maar ook het dossier gaan mét de behandelaar mee naar de nieuwe aanbieder.

De behandeling zal voor jeugdigen worden voortgezet op dezelfde locaties. Cliënten die, ondanks de aangeboden voortzetting, een voorkeur hebben voor een andere zorgaanbieder, behouden hun keuzevrijheid. Uiteraard kan in zo’n geval niet worden uitgesloten dat de client op een wachtlijst komt. Tot 1 juni aanstaande staat een projectleider van RSJ IJsselland paraat om alle voorkomende kwesties rond de overgang zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Volwassenen

Voor een deel van volwassen cliënten is een soortgelijke oplossing gevonden, helaas niet voor iedereen. Waar mogelijk worden de zorgtrajecten in goed overleg afgesloten en waar nodig overgedragen naar andere zorgaanbieders voor de meest passende zorg. Voor een kleine groep volwassen cliënten wordt nog naar een oplossing gezocht.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button