EconomieNieuws uit ZwolleRegio

Nieuwe afspraken maken groei Hessenpoort mogelijk

Zwolle – Bedrijventerrein Hessenpoort mag, wanneer de vraag naar kavels zich voordoet, de komende jaren verder groeien. Goed nieuws voor de Zwolse economie én de werkgelegenheid. Regionale afspraken hierover zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Regionale Bedrijventerreinen Programmering West-Overijssel 2019-2022.

Logistieke bedrijven geïnteresseerd

Het succes van Hessenpoort als unieke locatie in de regio voor bedrijven die veel ruimte nodig hebben, heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Recente onderzoeken, ‘Prognose bedrijventerreinen Overijssel’ en ‘Logistiek in Beeld’ van de Stec Groep, laten zien dat met name logistieke bedrijven interesse tonen in grote kavels in deze regio als alternatief voor hun huidige locaties elders in het land.

Wethouder René de Heer: “Dit zien wij inderdaad terug in het groeiende aantal verzoeken voor kavels voor Hessenpoort. Bedrijven zijn voor uitbreiding van hun bedrijf op zoek naar locaties met een goede bereikbaarheid, beschikbaarheid van personeel en redelijke kavelprijzen. Hessenpoort voldoet met de ligging aan de A28, de prima infrastructuur en het duurzame en innovatieve karakter aan al deze wensen. Dat is best uniek in Nederland. Vooruitlopend op de huidige en toekomstige vraag beginnen we ook alvast met het onderzoeken van de mogelijke uitbreiding van Hessenpoort. Zo voorkomen we dat de planologische doorlooptijden de economische groei in de weg gaan zitten.”

Regionale balans herstelt

In 2017 heeft de provincie Overijssel afspraken vastgelegd met 11 gemeenten om, net als bij woningbouw, sturing te krijgen op de voorraad van bedrijventerreinen in de regio West- Overijssel. Er is balans gezocht in de vraag en aanbod van bedrijventerreinen, omdat sommige gemeenten een tekort en anderen een overcapaciteit hadden. Dit was niet gunstig voor de ontwikkeling van de regionale economie. De balans is gevonden door sommige terreinen versneld uit te geven en andere hebben tijdelijk een andere functie gekregen. Met succes. Binnen de nieuwe regionale afspraken, die op 19 juni zijn vastgesteld, kan Zwolle het huidige tempo van de uitgifte vasthouden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button