Nieuws uit Zwolle

Geen alcohol drinken maakt je fitter

52% deelnemers gaat gezonder de lente in met IkPas.

Zwolle – Tijdelijk 30 of 40 dagen geen alcohol drinken is effectief volgens recent onderzoek onder de deelnemers aan IkPas. Ruim de helft van de deelnemers aan IkPas 2016 voelt zich veel fitter en vermindert het alcoholgebruik met een derde in vergelijking met het gebruik voor deelname aan IkPas. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van het lectoraat Verslaving van Windesheim, dat al jaren onderzoek doet naar de effecten van tijdelijk geen alcohol drinken.

Wat levert IkPas de deelnemers op?
Elk jaar een maand lang geen alcohol drinken kan je veel opleveren, zo blijkt uit het onderzoek. De tijdelijke geheelonthouders slapen beter (48%), vallen af in gewicht (25%) en kunnen in sociale gelegenheden beter nee zeggen (49%). Ook draagt het tijdelijk niet drinken bij aan minder alcohol drinken op de langere termijn. Zes weken na afloop van de actie dronk men maar liefst 42% minder glazen alcohol dan voor IkPas, zes maanden na de actie was dit 31,5%. Dit gold ook voor het kwart van de deelnemers die geen moeite hadden met hun eigen alcoholgebruik vooraf, maar meededen om te detoxen, uit nieuwsgierigheid naar de effecten of om mee te doen met anderen: ook zij gingen minder drinken. Men kan dus concluderen dat deelnemers geruime tijd na de actie bewuster omgaan met alcohol.

Onderzoek naar de effecten
Jaarlijks doet het lectoraat Verslaving van Windesheim onderzoek naar de effecten van IkPas. Dit onderzoek bestaat uit het analyseren van online vragenlijsten die deelnemers op drie meetmomenten invulden: voorafgaand aan IkPas, zes weken en zes maanden na IkPas.

Windesheim Lector Verslaving Rob Bovens: ‘Zes maanden na de actie zien we dat het aantal overmatige drinkers bijna is gehalveerd, dat meer mensen volgens de norm van de Gezondheidsraad drinken en dat een klein aantal deelnemers zelfs helemaal is gestopt met het drinken van alcohol, ook al roept de actie daar niet toe op. Dat betekent dat de methode IkPas helpt om het drinkgedrag van mensen te veranderen en te verbeteren. Mensen die meedoen leren en ervaren hoe ze bewuster kunnen omgaan met alcohol en meer dan 70% van de deelnemers zegt sinds de actie bewuster te drinken. Dat betekent dat je met IkPas je drinkgewoonten kunt doorbreken en dat is een groot succes.’

IkPas 2017
Op 1 maart start weer een nieuwe IkPas-actie vanuit gemeenten, GGD’s, Verslavingszorg en een groeiend aantal bedrijven.
IkPas is dè beweging in Nederland voor tijdelijk geen alcohol drinken. Bijna elk land heeft wel een soortgelijke actie: denk aan Tournee Minerale in België, Dry January in Engeland en OcSober in Australie. Allen hebben ze een soortgelijke insteek: een fris begin van het nieuwe jaar en de uitdaging met jezelf aangaan. De 40 dagen actie loopt van Aswoensdag tot en met Palmzondag, tijdens de traditionele vastenperiode tussen carnaval en Pasen. Dit jaar is dat van woensdag 1 maart 2017 tot en met zondag 9 april 2017. De 30 dagen actie begint ook op 1 maart en duurt tot en met donderdag 30 maart.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button