Fietsen tussen IJssel en Wetering fietstocht 20 km

Op zondag 3 april houdt IVN Zwolle een fietsexcursie langs de IJssel en de Sallandse Weteringen, ten zuiden van Zwolle. De tocht is ongeveer 20 kilometer lang en duurt circa 2,5 uur, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Er wordt met name aandacht besteed aan het belang van water voor de natuur en landbouw. Zo is in het Lierderbroek een groep boeren succesvol met het weidevogelbeheer bezig, wat de laatste jaren duidelijk zijn vruchten afwerpt. Tijdens de excursie zullen we waarschijnlijk ook de weidevogels zien en horen.

IJsseluiterwaarde

De invloed van de IJssel op het landschap is nog op veel plekken te zien, bijvoorbeeld bij de Soest –en de Zandwetering die in het voorjaar het overtollige water moesten afvoeren.

In de polder Sekdoorn vinden we de eerste echte dijkverplaatsing van Zwolle. Naast extra waterberging is hier weer een mooi drassig natuurgebied ontstaan met een vogelkijkhut en een speciale muur voor oeverzwaluwen. Bij Laag Zuthem zien we de plaats waar in de middeleeuwen een zogeheten ‘overlaat’ aanwezig was. Een overlaat is een plek waar het water ‘gecontroleerd’ over de dijk werd ingelaten bij hoog water. Vervolgens kwam het water tot rust in de polders (de ‘kommen’) tussen Windesheim en Laag Zuthem en zorgde voor afzetting van een laagje klei, dat diende als bemesting. Dwars door het Lierder- en Molenbroek komen we uit bij Windesheim waar we het landgoed en het uiterwaardenlandschap bezoeken.

De excursie start om 14 uur vanaf de parkeerplaats van het landgoed Zandhove.

The event is finished.

Back to top button