Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

‘Woonvorm mix ex-gedetineerden met studenten hoort niet thuis aan Talentplein’

Hoogtepunten van het verhaal
  • 7 (ex)gedetineerden, 7 studenten
  • Boogde locatie Talentplein 4e studentenflat
  • Gedetineerden vooraf gescreend
  • DeltaWonen eigenaar, SSH verhuurt
  • Hulporganisatie Limor 24-uur per dag bereikbaar, niet inpandig

Convident is een project waarbij (ex)-gedetineerden samen in één appartementencomplex wonen met studenten. Het lijkt een beetje op het Deense Skejby project. Maar hier gaat het om de Zwolse variant waarbij gedetineerden worden ‘gesocialiseerd’ om weer terug te keren in de samenleving. De initiatiefnemer heeft plannen om dit project te huisvesten in de nieuwe studentenflat aan het Talentplein in Zwolle. Niet tot ieders genoegen. Studenten uit de buurflats uitten begin december hun zorgen. En ondanks de informatieavond zitten ze nog steeds niet te springen om de nieuwe woonvorm.

De studenten die wonen in de andere gebouwen van Talentenplein hebben bijna allemaal een gedeelde mening: het project is een goed initiatief, maar hoort eigenlijk niet thuis aan Talentenplein. Dit omdat er in de omgeving van Talentenplein twee andere risicogroepen gehuisvest worden. De opvang van verslavingszorg zit in één van de gebouwen van Talentenplein (Tracée), en op een steenworp afstand is er ook de daklozenopvang, de Herberg.

Interviews Ilona Bosch

Niet alles hoeft op Talentenplein, omdat er toevallig studenten wonen. Demi, student bewoonster Talentplein

Ongewenst

Demi, één van de bewoonsters van de studentenflats noemt het project ongewenst: “Ik ben 100 procent voor het terugbrengen van risicogroepen in de samenleving, maar in combinatie met Tactus wordt het een beetje veel. Niet alles hoeft op Talentenplein, omdat er toevallig studenten wonen.” Floris, bewoner van Talentplein zit op dezelfde lijn:”Ik ben in principe tegen. Allemaal leuk en prachtig dat project, maar Talentenplein is bedoeld voor studenten en daarbij ook de combinatie en de beveiliging daarvan lijkt mij niet handig.”

Ook zijn er Talentplein bewoners, zoals Laura, die toch wel wat vragen hebben: “Ik heb me er eigenlijk niet heel erg in verdiept. Ik vind het concept wel goed klinken, maar wat de andere bewoonster zegt: in combinatie met Tactus is het wel wat veel. Maar weet niet precies hoe goed die screenings zijn en wat voor strafblad ze hebben.” Datzelfde geldt voor student Peter die voorstander is van het principe: “Maar ik heb eigenlijk geen mening. Ik zit niet in de materie specifiek voor Talentenplein. Ken alleen het project op een andere locatie.’’

Audio: student op Talentplein over mogelijke komst Convident

 

Definitief?

Alvorens het project er daadwerkelijk komt moeten Limor en deltaWonen nog een definitieve afweging  maken over het huisvesten van Convident in de te bouwen 4e studententoren. Met de gemeente is afgesproken om een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad te houden. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 11 februari a.s.


Alles wat je wilt weten over Convident in vijf vragen

1. Hoeveel gevangenen komen er in het project en om wat voor soort gevangenen gaat het?

Binnen het project komen zeven studenten en 7 (ex)-gedetineerden te wonen. Geen zedendelinquenten, TBS-ers en moordenaars, maar mensen die een lichter misdrijf hebben begaan en die niet verslaafd zijn. Gemiddeld zullen er twee à drie mensen wonen die het laatste deel van hun detentie moeten uitzitten. De rest is ex-gedetineerd of heeft toezicht van de Reclassering. Het is de bedoeling dat de combinatie van studenten en (ex)gedetineerden, de kans op een goede re-integratie in de samenleving vergroot.

2. Worden de gevangenen vooraf gescreend?

De (ex)- gedetineerden worden gescreend door een psycholoog in de Penintiaire Inrichting. Ook worden ze gescreend door de Forensisch Intaker van LIMOR. De deelnemers zijn verder verplicht een goede daginvulling te hebben buiten de deur (opleiding, werk, dagbesteding). En ze moeten een levensverhaal en motivatiebrief voor het wonen in een community schrijven. Eenmaal woonachtig in Convident mag er geen overlast ontstaan. De zogenaamde ‘laatste fase’ gevangenen lopen risico teruggezet te worden in de gevangenis. De andere ex-gedetineerden worden uitgezet en komen terug bij de Reclassering.

3. Waarom Talentplein als beoogde locatie?

DeltaWonen en Limor denken dat het project makkelijker opgenomen wordt op een studentencampus met veel jongeren en een meer gevarieerde leefstijl ‘In combinatie met straks zo’n 400 studenten is sprake van een gemixt leefmilieu dat passend is voor een kleinschalig woonconcept waar (ex-)gedetineerden kunnen re-integreren en een zelfstandig bestaan opbouwen ‘. Ook de centrale ligging met voorzieningen  spelen mee. Een praktisch voordeel is dat in de nieuwbouw van de 4e studentoren het woonconcept Convident op ‘maat’ kan worden ingepast. De appartementen zijn in eigendom van woningcorporatie DeltaWonen maar Stichting Studenten Huisvesting (SSH) regelt de verhuur.

Zowel deltaWonen als hulporganisatie Limor zijn zich er van bewust dat dat op deze locatie al meerdere maatschappelijke voorzieningen zijn gehuisvest. Ook de gemeente realiseert zich dat op deze locatie de sociale leefomgeving goed in de gaten gehouden moet worden. ‘Een goede samenwerking tussen de partijen in het Zorgcluster Pannekoekendijk is daarbij van groot belang. , zo stelt het college van Burgemeester en Wethouders.

Beoogde locatie van Convident

4. Kunnen omwonenden bellen bij calamiteiten?

Studenten willen een duidelijk aanspreekpunt waar incidenten kunnen worden gemeld. Verhuurder Stichting Studenten Huisvesting gaat hiervoor zorgen. Hulporganisatie Limor is 24-uur per dag bereikbaar voor hulpvragen 

5. Wat als het project geen succes wordt? Is er dan nog een weg terug?

Op de informatieavond in december bleek dat mensen in het algemeen positief staan tegenover het woonconcept Convident staan, maar er zijn ook vragen gesteld over bijvoorbeeld het te verwachten van succes van dit project. Tactus, die gehuisvest is in één van de complexen op Talentplein, het Leger des Heils  en de begeleidingscommissie Zorgcluster Pannekoekendijk vinden het belangrijk dat er regelmatig wordt geëvalueerd en dat het project afgeblazen kan worden als het toch niet werkt.

 

 

.

 

 

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button