KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Wijkcentra Zwolle verouderd

Zwolle –  Enerzijds heeft Zwolle eigentijdse, aantrekkelijke en multifunctionele wijkgebouwen, met een goede bezetting en brede maatschappelijke functies. Anderzijds ook verouderde, onaantrekkelijke accommodaties met een beperkte bezetting en maatschappelijke functies. Dat blijkt uit een nota die het college van burgemeester en wethouders stuurt naar de  gemeenteraad.

Onderzoek

Uit onderzoek komt naar voren dat vijf accommodaties kwalitatief en functioneel als goed kunnen worden beoordeeld (o.a. Wijkcentrum Holtenbroek, en Het Anker). Drie accommodaties vertonen beperkte functionele of kwalitatieve problemen, en Het Cultuurhuis kent grote functionele beperkingen (indeling, installatietechniek, Arbo). Ook De Pol is inmiddels gedateerd. De Bolder en De Elshof zijn eveneens gedateerd en kennen functionele beperkingen. Ons Eigen Huis en Bestevaer accommodaties zijn de minst aantrekkelijke accommodaties.

Het onderzoek richtte zich op kenmerken als: Capaciteit, Functionaliteit & kwaliteit, Gebruik/ bezetting, Beheer & exploitatie en Integraal gebruik van de accommodaties. De behoefte aan een wijkcentrum is bepaald door een aantal factoren. Dat zijn: De samenstelling van de wijken, de Sociale opgave en Ontwikkelingen in de stad.

Voorstellen

In het onderzoeksrapport doet de gemeente voorstellen om enkele gebouwen te vernieuwen of te renoveren. Ze wil het gesprek aanjagen tussen de besturen van de verschillende wijkaccommodaties. Deze kunnen elkaar dan ondersteunen om successen, kennis en ervaringen te delen. Vijf accommodaties moeten hun aanbod vernieuwen.

Wijkcentra kunnen een rol spelen bij versterking van de sociale basis in de stad, is de conclusie van het rapport.
Over de financiering hiervan moet nog apart worden gesproken.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button