Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Welzorg blijft nog meer dan jaar leverancier hulpmiddelen

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft voor de levering en het onderhoud van hulpmiddelen, zoals rolstoelen, een contract gesloten met Welzorg. Helaas is uit klachten van klanten gebleken dat Welzorg niet altijd de kwaliteit en service kan bieden die zij willen.
Op verzoek van de gemeente zijn maatregelen genomen, maar die leiden nog niet tot tevredenheid.

Tijd nodig voor keuze nieuwe partij

De gemeente Zwolle vindt het heel belangrijk dat er nu wel een partij wordt gevonden die de verwachte kwaliteit kan bieden. Daarom is besloten om het contract dat loopt tot 31-12-2017, met de optie voor nog één jaar, niet te verlengen.

Het contract wordt beëindigd op 1-10-2018. Deze extra maanden geven het college de tijd om het aanbestedingstraject dat nodig is om een nieuwe partij te kiezen zorgvuldig voor te bereiden.

Goede voorbereiding

Die voorbereiding bestaat uit een analyse van de werkwijze van het vertrekken van hulpmiddelen. Dit doet de gemeente samen met lokale partners en sociale wijkteams. Ook wordt gekeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Daarnaast wordt gebruikers gevraagd naar wat zij belangrijk vinden in de dienstverlening. Hun ervaringen, wensen en verwachtingen wil het college meenemen in de eisen die aan nieuwe partij(en) worden gesteld.

Een optie is om meer partijen te contracteren, zodat gebruikers van hulpmiddelen zelf een leverancier kunnen kiezen.

Gevolgen cliënten Welzorg

Op dit moment is er tweewekelijks contact tussen de sociale wijkteams en de gemeente. In deze gesprekken worden de signalen en klachten besproken en wordt gezocht naar oplossingen. Welzorg neemt de problemen serieus en er is vooruitgang.

Cliënten die vragen, klachten hebben over de dienstverlening van Welzorg kunnen hiervoor contact opnemen met hun consulent van het SWT via www.swtzwolle.nl of (038) 498 9980.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button