Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

VVD vraagt directe opheldering over hoogte OZB Zwolle

De VVD Zwolle vraagt om snelle opheldering over de hoogte van de OZB.Onlangs bleek uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015 van COELO dat het tarief voor de onroerende zaakbelasting met 2,6 $ stijgt.

Voor eigenaren van woningen bedragen de ozb-tarieven van de grote gemeenten in 2015 gemiddeld 0,12289 procent van de economische waarde. Amsterdam heeft het laagste tarief (0,06228 procent), Nijmegen het hoogste (0,24130 procent). Zwolle zit met een tarief van  0,13310 procent over de economische waarde van de woning, boven het landelijk gemiddelde.

De VVD fractie stelt vragen naar aanleiding van een bericht in de Stentor waarin ook viel te lezen dat de OZB 2.6 procent zou stijgen, maar de gemeenteraad heeft slechts toestemming gegeven voor een verhoging van 1.3 procent van de belasting. De VVD wil de OZB zo laag mogelijk houden zal de wethouder in de gemeenteraadsvergadering van 12 januari verzoeken om duidelijkheid te bieden.

Op de website van de VVD staat vermeld dat ze er van uitgaan dat de Stentor een fout in haar berekening heeft gemaakt en de OZB zoals afgesproken met 1.3 procent wordt gecorrigeerd. Om hier zeker van te zijn stelt fractievoorzitter Aly van der Vegte maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering hierover vragen aan het college.

“Het is onze taak om minder geld uit te geven, niet om meer geld binnen te halen,” zegt Van der Vegte. “Hoge lokale lasten zijn precies het tegenovergestelde van wat nodig is in onze stad. Wat nodig is zijn inwoners die hun geld kunnen investeren in de economie in plaats van belastingen.”

De VVD wil de OZB zo laag mogelijk houden zal de wethouder in de gemeenteraadsvergadering van 12 januari verzoeken om duidelijkheid te bieden.

 

Onderstaand de cijfers uit het rapport van COELO met betrekking tot Zwolle zoals RTV Focus Zwolle onlangs ook heeft gepubliceerd.

 

Tarieven -Woonlasten meerpersoonshuishouden Zwolle

Ozb-Eigenaar(euro’s) Renigingsheffing(euro’s) Rioolheffing(euro’s) Woonlasten(euro’s) Stijging in % t.o.v. 2014 Stijging in euro’s ten opzichte euro’s
270,19 269,23 105,77 645,19 1,3% 8,46

 

Tarieven – Onroerendezaakbelasting Zwolle

 

Tarief eigenaar woning Tarief eigenaar niet-woning Tarief gebruiker niet-woning Gemiddelde aanslag woning Stijging
0,13310 0,24600 0,24600 270,19 2,6%

 

Tarieven – Reinigingsheffing huishoudens Zwolle

 

Tarief één persoonshuishouden Stijging Tarief meerpersoonshuishouden Stijging
215,38 0,0% 269,23 0,0%

 

Tarieven – Rioolheffing Zwolle

Tarief één persoonshuishouden Stijging Tarief meerpersoonshuishouden Stijging
105,77 1,6% 105,77 1,6%

 

COELO Rapport woonlasten

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button