KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Volop inzet op versterking energienetwerken Zwolle

Zwolle – Zwolle verduurzaamt en groeit en daarmee neemt ook de vraag naar elektriciteit toe. Hiervoor is meer capaciteit van de energienetwerken nodig. Om te zorgen dat huidige en toekomstige inwoners en bedrijven optimaal gebruik kunnen (blijven) maken van de Zwolse energienetwerken zijn investeringen en vernieuwingen nodig. De gemeente Zwolle heeft hierover afspraken gemaakt met beheerders van de energienetwerken Enexis en TenneT.

Vraag blijft toenemen

Steeds meer inwoners en bedrijven plaatsen warmtepompen. Ook het aansluiten van nieuwbouwwoningen, het aardgasvrij maken van wijken en de toename van het gebruik van elektrische auto’s vragen om meer capaciteit van de elektriciteitsnetwerken. Dit zal in de toekomst alleen maar verder toenemen.

Korte en lange termijn investeringen

Daarmee lopen de bestaande energienetwerken op termijn tegen hun grenzen aan voor afname van stroom. We staan dus voor een grote uitdaging, waarbij het belangrijk is om hier in Zwolle goed samen te werken met de netbeheerders Enexis en TenneT.

Wethouder Energietransitie Monique Schuttenbeld: ‘Ik ben blij dat we hierover constructief in gesprek zijn. We hebben afgesproken dat er tijdig extra transformatoren geplaatst kunnen worden op locaties die tegen hun grenzen dreigen aan te lopen. Ook op locaties die veel energie vragen, zoals bedrijventerreinen, wordt planmatig extra capaciteit gerealiseerd om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Op langere termijn, maar zeker voor 2050, is het noodzakelijk dat er ook nieuwe stroomkabels worden gelegd in ongeveer een derde van de Zwolse openbare wegen.’

In gesprek over wijkaanpak

De gemeente blijft met de partners in gesprek over wat er in de stad en op wijk- en buurtniveau gebeurt en gaat gebeuren. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten worden steeds opnieuw verwerkt in gezamenlijke analyses. De gemeente kijkt hierin naar de benodigde aanpassingen in de openbare ruimte. Voor het plaatsen van transformatorhuisjes moet bijvoorbeeld ruimte worden gemaakt. Ook het vlot laten verlopen van het vergunningenproces is een taak van de gemeente. Waar nodig wordt het gesprek met omwonenden aangegaan.

Aanschaf zonnepanelen en warmtepompen geen probleem

Er wordt momenteel dus hard gewerkt aan een toekomstbestendig energienetwerk. De verwachting is dat er in Zwolle voor nu en de nabije toekomst voor inwoners nog voldoende capaciteit op het energienetwerk beschikbaar is, zowel om stroom af te nemen of groene stroom toe te voegen. Aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen voor woningen is geen probleem.
Meer informatie is te vinden op de website.

Gerelateerde artikelen

Back to top button