KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Vertel de gemeente jouw dromen, wensen en ideëen

Zwolle – Op 25 juni bespreekt de gemeenteraad op hoofdlijnen de plannen voor Zwolle voor de komende vier jaar. We zitten hopelijk in de laatste fase van de coronacrisis. De gemeenteraad hoort hierbij graag van iedereen wat Zwolle nodig heeft voor de komende jaren. Dit kan de raadsleden immers helpen om de juiste richting voor de plannen te bepalen. Men kan op verschillende manieren reageren. Lees hieronder meer hierover.

Wat heeft Zwolle nodig?

Op 25 juni bespreekt de gemeenteraad op hoofdlijnen de plannen voor Zwolle voor de komende vier jaar. We zitten hopelijk in de laatste fase van de coronacrisis. Deze crisis heeft de afgelopen anderhalf jaar als gevolg hiervan op veel manieren grote invloed gehad op de stad. Dit betekent ook dat ze op dit moment nog niet precies weten hoeveel geld er beschikbaar is om de komende jaren uit te geven en wat de lange termijn effecten van de crisis zullen zijn.

In het najaar, als de gemeenteraad de begroting voor 2022 vaststelt, worden de plannen tenslotte voor het komende jaar concreet gemaakt en wordt duidelijk hoeveel geld de gemeente het komende jaar uit kan geven.

Vertel hen jouw wensen/dromen en ideeën

De gemeenteraad hoort nu al wel graag van inwoners wat Zwolle nodig heeft voor de komende jaren. Iedereen kan voor 15 juni op verschillende manieren zijn of haar wensen, dromen en ideeën voor Zwolle kenbaar maken, met de bedoeling de raadsleden te helpen om de juiste richting voor de plannen te bepalen.

Laat een reactie achter via het reactieformulier

Upload jouw videoboodschap voor de gemeenteraad via WeTransfer.com en deel de link in het reactieformulier
Maak gebruik van het digitale inspraakmoment op 15 juni (aanmelden kan via de link hieronder).

Ga naar het reactie-formulier

Digitaal inspraakmoment

Op dinsdag 15 juni om 19.30 uur houdt de gemeenteraad een digitaal inspraakmoment. De geïnteresseerde krijgt dan vijf minuten de tijd om zijn of haar wens/droom/idee voor Zwolle toe te lichten. Meer informatie hierover ontvangt diegene na aanmelding.

Ideeënmarkt

Het is alvast goed om te weten dat de gemeenteraad in het najaar een ideeënmarkt organiseert waar iedereen zijn of haar wensen of ideeën uitgebreider kan toelichten. Bij de vaststelling van de begroting voor de komende jaren in november, neemt de gemeenteraad een besluit over de ideeën. Meer informatie over deze ideeënmarkt volgt half september.

Perspectiefnota

De gemeenteraad vergadert op 25 juni over de Perspectiefnota. In de Perspectiefnota worden de belangrijkste ontwikkelrichtingen weergegeven met financiële kaders waarbinnen de opstelling van de begroting voor 2022-2025 plaats gaat vinden. Met de Perspectiefnota wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om op voorhand richting te geven aan de begroting, die in het komende najaar aan de raad zal worden aangeboden.

Bekijk de Perspectiefnota van het college van B&W hierover.

Gerelateerde artikelen

Back to top button