Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Verslag: gemeenteraad themadebat over inwonerbetrokkenheid

Zwolle – Maandagavond 4 juli debatteerde de gemeenteraad onder elkaar over de thema’s dienstverlening en inwonerbetrokkenheid. Het was een bewogen debat.

Het CDA trapte af met haar bijdrage en vind dat in deze tijd inwonerbetrokkenheid belangrijker is dan ooit, op zoek naar een beter Zwolle. Niet alles gaat echter goed. De wietteelt is een voorbeeld van hoe inspraak goed werkt, en de verhoging van de budgetten ook. Als er een groot project is door inwoners opgezet, dan is dat soms wel wat veel gevraagd van de organisatie van de gemeente. Volgens de wethouder klopt dit.

Digitalisering

De PvdA zegt dat de overheid en haar inwoners bondgenoten zouden moeten zijn. Het aantal klachten en bezwaarschriften zijn naar tevredenheid afgehandeld. Aandacht heeft nodig de digitalisering, niet iedereen kan hiermee omgaan. 3,5 miljoen Nederlanders kunnen niet met digitale apparaten omgaan, één negende van de Zwollenaren zijn laaggeletterd. De wethouder zegt dat ’t het streven is om alles ook via telefoon toegankelijk te laten zijn.

De ChristenUnie legt de nadruk op de menselijke maat. Technologie kan bruikbaar zijn, maar moet niet het einddoel zijn. Zo ook in de klachtenafhandeling. Ze vraagt zich af in hoeverre bij bezwaren het algemeen belang wordt afgewogen tegenover het belang van de enkeling die klaagt. De wethouder zegt dat dit juist de reden is waarom de bezwaarprocedure bestaat. Dit wordt dus goed afgewogen.

Thema voor ANNO

GroenLinks dacht ook aan de menselijke maat bij dit thema. Ze is blij met de positieve beoordeling van de klachten- en bezwaarschriften afhandeling. De drempel moet zo laag mogelijk zijn. Inwonerinitiatieven moeten versterkt worden, de budgetten beter benut. Als het gaat om het eerherstel van de voormalige KNIL militairen, is het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt. Mogelijk kan er een tentoonstelling over dit thema in ANNO komen. Wat betreft de gaslevering door Gazprom wil zij graag dat er bij nieuwe gaslevering uitgegaan wordt van meer duurzaamheid. De wethouder zegt daarop dat er contacten zijn met energieleverancier Greenchoice en dat dit goed lijkt te verlopen.

Volt begint met het eerherstel van de voormalig KNIL-militairen. Dit vindt zij een goede zaak. Verhalen moeten blijven verteld. Zeggenschap van de eigen burgers vindt zij ook belangrijk. Waarom is de buurtbonus in de plaats gekomen van het wijkbudget, vraagt zij zich af. Het ophogen van de budgetten is in lijn met het coalitieakkoord. Met een goed gesprek met inwoners, zouden er minder rechtszaken moeten kunnen komen. Volgens de wethouder liggen dergelijke zaken vast in het coalitieakkoord voor dit jaar en 2023.

Teleurstelling over coffeeshopbeleid

De VVD ziet dat Zwolle goed bereikbaar is voor haar inwoners, maar dat de aanvraag van een paspoort buitensporig lang duurt (7 maanden). 91% van de klachten en bezwaarschriften wordt tijdig afgehandeld door de gemeente. Dat is een hoog percentage. Wooninitiatieven en de City Deal slimme stad zijn goede ideeën. Een meldpunt Ondermijning is heel goed. Teleurstellend echter is dat de gemeente niet meedoet aan het landelijke experiment voor de gesloten wietketen. De coffeeshophouders hebben aangegeven hier niet aan mee te willen doen. Wethouder Paul Guldemond zegt dat draagvlak essentieel is om dit te kunnen doen.

De PvdD zegt dat het goed is dat mensen met klachten bij de overheid terecht kunnen. Ook vindt zij bewustzijn over de situatie ronde de ex-KNIL militairen en Molukkers belangrijk. Zij is tevens positief over het versterken van de bewonersinitiatieven. Slimme ICT heeft de toekomst. Het delen van data kan echter lastig zijn voor de privacy, bijvoorbeeld als er data gedeeld wordt tussen de huisarts en de gemeente. Zij hoopt dat geld niet naar commerciële belangen gaat.

Gesprekken met Greenchoice

D66 vermeldt dat het lastig is om van Russisch gas af te komen, vooral juridisch, en vraagt zich af hoe de gesprekken lopen. De wethouder zegt dat er gesprekken zijn met Greenchoice. Coffeeshophouders zijn bang hun klanten te verliezen wanneer het experiment gesloten wietteelt wordt uitgevoerd, ziet D66. Ook hier is het college en ambtenarenapparaat mee in gesprek.

Swollwacht stuurde een schriftelijke bijdrage en roept op tot dialoog om in beweging te blijven en iedereen de ruimte van spreken te geven. Luisteren is daarbij essentieel. Swollwacht is voorstander van mediation bij de klachtenafhandeling. De provincie noemt de achterstand bij de huisvesting van statushouders groot. Die term wil zij graag schrappen, omdat het slechts 167 statushouders betreft op een gemeente van 130.000 inwoners. Volgens wethouder Paul Guldemond is dat aan de provincie om te veranderen.

City Deal slim maatwerk

Wethouder Arjan Spaans vertelde nog over de City Deal dat deze bijdraagt aan de SDG’s (Sustainable Development Goals van de VN), en aan de opgave in het Sociaal Domein. De City Deal is een samenwerking in Alliantie Smart Zwolle met elf partijen sinds 2018 en is succesvol met digitale innovaties voor de vitale stad/regio Zwolle. Dit doet zij op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit, beheer en op het gebied van vitaliteit, zorg & woongeluk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedere oudere naar een verzorgingshuis gaat door o.a. personeelstekort en vergrijzing. Daarom is er technische innovatie nodig. Natuurlijk wordt dit beleid regelmatig geëvalueerd, zegt hij. ook de ethische vraagstukken die daarmee samenhangen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis en via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Hier zijn ook de agenda en de stukken in te zien, en is het ook later terug te kijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. Let wel op de indientermijn.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button