Nieuws uit ZwolleZwolle Kiest

Verkiezingsprogramma SP

Voor elkaar, voor Zwolle

Een leefbare stad is een stad waar mensen samenleven, prettig wonen, hard werken en goed voor elkaar zorgen. Waar zij zich gemakkelijk kunnen verplaatsen, waar zij kunnen leren en waar waar zij zich gehoord voelen.

Iedereen heeft recht op goede en betaalbare woonruimte en het is een taak van de overheid te zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen. Door het tekort aan woningen komt de betaalbaarheid van woningen steeds meer onder druk te staan, met name in de huursector. Huren wordt duurder en duurder, terwijl inkomens gelijk blijven. De SP pleit voor meer nieuwbouw in het lage en middensegment en aanvullende maatregelen om de betaalbaarheid van woningen te verbeteren.

In het openbaar vervoer is er een hoop aan de hand. Buslijnen en -haltes worden opgeheven, bussen rijden minder vaak en chauffeurs hebben nauwelijks uitzicht op een vaste baan. Het openbaar vervoer is een taak van de provincie, maar de SP accepteert niet dat er over de hoofden van Zwollenaren heen wordt besloten over zaken die Zwolle direct aangaan. De partij zet zich daarom in voor behoud en verbetering van het openbaar vervoer in en en rondom Zwolle.

Vliegtuigen die op 800 meter hoogte overdenderen zijn zeker geen onderdeel van een leefbare stad. In Den Haag is de SP vanaf het begin tegen Lelystad Airport geweest en ook in Zwolle zal de partij zich tegen de luchthaven blijven verzetten. Wie denkt dat Zwolle zich hier zomaar bij neerlegt, heeft nog nooit met socialisten te maken gehad.

De SP is tegen prestigeprojecten en het minimumjeugdloon, maar voor goed onderhouden straten en buurten, voor urban art, voor toegankelijke musea en voor Zwolse theatergezelschappen. De partij voor een leefbare stad en die maak je samen.

Verkiezingsprogramma SP

Gerelateerde artikelen

Back to top button