Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Vechtoever vrij van bootjes, steigers en afrasteringen

Zwolle – Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de wintermaanden, roept Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht op deze vóór donderdag 1 december te verwijderen. Hetzelfde geldt voor in de Vecht of op de oever liggende bootjes en steigers. Vanaf maandag 5 december controleert het waterschap hierop.

Met de winter in aantocht neemt de neerslag toe en stijgt het waterpeil. Zo ook in de Overijsselse Vecht. Om wateroverlast te voorkomen, moet daarom het zomerbed van de rivier worden vrijgemaakt.
Steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen belemmeren de waterafvoer als de rivier in de winterperiode buiten haar oevers treedt.

WDODelta heeft de Vecht in beheer vanaf de monding van de rivier de Regge in de Vecht bij Ommen tot aan het Zwarte Water bij Zwolle. Samen met waterschap Vechtstromen is het verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Overijsselse Vecht. Grote delen van Overijssel en een deel van Drenthe zijn voor de af- en aanvoer van water afhankelijke van deze rivier. Daarnaast is de Vecht van grote betekenis voor landbouw, natuur, landschap en recreatie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button