Voorpagina

Twee ton subsidie voor Hanzesteden Marketing

Een internationaal consortium onder leiding van Hanzesteden Marketing heeft ruim € 200.000 Europese subsidie ontvangen voor het project Hansatour. Dit project is gericht op nieuwe toeristische producten rond de Hanze. Zwolle is één van de Hanzesteden.

Riviercruises langs Hanzesteden

Met partners uit Duitsland, Letland en Litouwen zullen onder andere riviercruises langs Hanzesteden in Duitsland en Nederland worden ontwikkeld. Hiermee draagt het project bij aan de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in Overijssel. De provincie Overijssel heeft om die reden het consortium ondersteund bij de voorbereiding van deze subsidieaanvraag.

Hanzesteden Marketing werkt aan het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van de Hanzesteden. Ook in Europees verband wordt het toeristisch aanbod rondom de Hanze verder ontwikkeld en wordt samengewerkt om de Hanzesteden als toeristisch merk internationale bekendheid te geven. Het Hanzeverbond was immers één van de eerste grote samenwerkingen in de Europese geschiedenis, en heeft door heel Europa sporen nagelaten.

De Europese subsidie is afkomstig uit het COSME programma (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME’s 2014-2020).

Gerelateerde artikelen

Back to top button