AlgemeenNieuws uit Zwolle

Start nieuwe invulling Drostenhuis

Zwolle – De panden die eerder onderdeel uitmaakten van het Stedelijk Museum Zwolle worden gerenoveerd, verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt voor de nieuwe huurders. Na de werkzaamheden nemen de stichting Allemaal Zwolle en de afdeling Archeologie van de gemeente hun intrek in respectievelijk het Drostenhuis en de panden aan de Melkmarkt 41 en de Voorstraat 34. Straks wordt hier in een belevingscentrum het verhaal van Zwolle gepresenteerd op een interessante en moderne manier. Toegankelijk voor een breed publiek. Ook het archeologisch depot van de gemeente vindt hier een nieuwe plek.

Verbouwing én renovatie nodig

Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het advies om een nieuwe invulling te vinden voor de panden. Ook is toen besloten dat de gemeente de panden zou aankopen. Voordat de nieuwe huurders de panden kunnen betrekken, wordt er flink verbouwd en gerenoveerd. Dit is nodig, want tijdens bouwkundige inspecties bleek dat er aardig wat te verbeteren valt. Zo is de bouwkundige staat gedateerd, is er achterstallig onderhoud en moet de installatietechniek bijna geheel worden vervangen.

Door de brand die eind 2017 een deel van het Drostenhuis heeft beschadigd, zijn extra investeringen nodig. Niet alleen om de brandschade te herstellen, maar ook om een aantal constructieve problemen te bekostigen die pas na de brand zichtbaar werden. Zo is het pand aan het verzakken en zijn er maatregelen nodig om het monument te behouden en veilig te kunnen gebruiken. Waar mogelijk worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden duurzaamheidmaatregelen toegepast. Als alles klaar is, voldoen de panden weer helemaal aan de eisen van deze tijd en zijn ze geschikt voor hun nieuwe bestemming.

Dekking werkzaamheden

Het geld dat nodig is voor de verbouwings- en renovatiewerkzaamheden aan de Melkmarkt 41 en Voorstraat 34 wordt grotendeels gedekt door huuropbrengsten van de nieuwe huurders. Een deel wordt betaald uit de onderhoudsreserve verhuurde gebouwen. Het gaat in totaal om ruim 3,5 miljoen euro.

De herstelwerkzaamheden van de brand in het Drostenhuis worden gedekt door de uitkering die van de verzekering is ontvangen, zo’n 1,5 miljoen euro.

Voor de onvoorziene werkzaamheden zijn subsidieverzoeken ingediend bij het Rijk en de provincie Overijssel. Nog niet zeker is of de gemeente deze subsidies ook ontvangt. De rest van het benodigde budget wordt gedekt vanuit de algemene middelen van de gemeente. In totaal gaat het dan om een te investeren bedrag van 1,4 miljoen euro voor onvoorziene werkzaamheden.

Eén projectteam

Na instemming van de gemeenteraad op de aanvraag van de financiële middelen wordt een projectteam opgestart dat alle werkzaamheden gaat begeleiden. Van programma van eisen tot uitvoering. Het is nog niet bekend wanneer de gebouwen weer in gebruik kunnen worden genomen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button