BouwEconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Sloophamer in de Hudsons Bay: dit moet het worden

Zwolle – “We gaan onze binnenstad repareren!” Met die motivatie presenteerde de Zwolse ontwikkelaar Junco haar plan voor Het Handelshuys in Zwolle aan de gemeenteraad op 26 maart. Bij de planontwikkeling is De Zwarte Hond ingeschakeld, een ervaren architect in stedelijke opgaven. De inwoners, ondernemers en eigenaren in het Broerenkwartier waarin het voormalige warenhuis Hudson’s Bay ligt, zijn inmiddels geïnformeerd via een brief van de gemeente en verwezen naar www.hethandelshuyszwolle.nl voor meer informatie en een uitnodiging voor een digitale informatieavond op 7 april aanstaande.

Een ontwikkeling die weer levendigheid brengt

Op de plek waar tot 1965 de Michaëlskerk stond, staat nu het voormalige warenhuis van Hudson’s Bay. Sinds 1 januari 2020 staat het gebouw leeg. In het najaar van 2020 heeft Junco het gebouw aangekocht. Het doel is een herontwikkeling die bijdraagt aan het “upgraden” van de binnenstad.

Transformatie naar een multifunctioneel gebouw

Met De Zwarte Hond, ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw ontwikkelde Junco een plan om het leegstaande monofunctionele warenhuis te herontwikkelen tot een multifunctioneel aangenaam complex. Een plan waarin wonen, winkelen, boodschappen doen, eten en drinken en verblijven prettig samengaan. Concreet is het idee:

– Een divers en groter woningaanbod in de binnenstad te realiseren.
– Levendige begane grond met horeca, winkels en mogelijk maatschappelijke/culturele
functies.
– Historische stratenpatroon terug te brengen, rooilijnen weer aan te laten sluiten op de
omgeving en verbetering van de openbare ruimte. Een omgeving zonder achterkanten.
– Ruimte voor fietsers en voetgangers in het plan door het herstellen van de Bitterstraat en
een verbinding naar de Nieuwstraat.

Communicatie

Junco gaat op 7 april samen met De Zwarte Hond het plan toelichten aan de omwonenden. Junco is benieuwd naar de reacties en meningen van de omwonenden. Wij gaan hierover graag met omwonenden in gesprek. Het project bevindt zich in de voorlopig ontwerpfase. De planning is om eind dit jaar de procedures af te ronden die nodig zijn om medio volgend jaar een start te kunnen maken met de sloop en nieuwbouw.

Gerelateerde artikelen

Back to top button