KabelkrantNieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapPolitiek & Opinie

Samenwerking rond jeugdhulp en passend onderwijs werpt vruchten af

Wethouder geeft tussenevaluatie

Zwolle – De samenwerking tussen de gemeente en scholen werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit een tussenevaluatie die wethouder Michiel van Willigen stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle. Het brengt tegelijk scherpe vraagstukken in beeld en nieuwe kansen om daar gezamenlijk aan te werken in het belang van betrokken kinderen, jongeren en ouders.

Passende ondersteuning

De gemeente heeft ingezet op een andere aanpak van thuiszittersproblematiek, met onder meer een onderwijs-zorg-arrangement met de Ambelt als uitkomst. School en Sociaal Wijkteam werken samen in een ondersteuningsteam (OT). Met THINK op school ondersteunen ze duurzaam de sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid van jongeren en werken ze aan preventie. Ze werken toe naar versterking van de ondersteuning bij dyslexie op school. En ze hebben ingezet op een passender ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ten slotte zijn ze gestart met een verdieping van de samenwerking in het programma Samen voor een stevig basis, gericht op versterking van de sociale basis.

Perspectief

Door de samenwerking is de sociale basis versterkt en doet men minder een beroep op specialistische Jeugdhulp. Het perspectief  van ouders en kinderen neemt men mee in de programma’s. Dit is ook gericht op het vinden van nieuwe manieren om te werken aan herstel in het gewone leven. Men werkt ook aan ontschotting van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, door gezamenlijke inzet en bekostiging. De tussenevaluatie is opgezet in samenspraak met de Zwolse schoolbesturen. Passend onderwijs verankert men voor de toekomst in de Strategische Onderwijsagenda i.o.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button