Voorpagina

PvdA wil hoorzitting vrije sluitingstijden

Zwolle – De Zwolse PvdA fractie wil naar aanleiding van de tussenevaluatie Pilot Vrije sluitingstijden een hoorzitting over de eerste resultaten van de pilot. Ze wil in deze ronde in gesprek met bewoners, Horeca, studentenverenigingen en de politie om nader in te kunnen gaan op hun ervaringen en van daaruit te kunnen bepalen of wijziging van de regels nodig is.

Voor de Zwolse PvdA-fractie was de belangrijkste reden om destijds in te stemmen met de pilot dat het tot een verlevendiging van het Zwolse uitgaansleven zou kunnen leiden. Raadslid Frankwin Mussche daarover: “We lezen in de evaluatie dat dat aspect niet bereikt wordt. Het was een grote wens vanuit de studenten en voor ons een mooie manier om Zwolle nog meer studentenstad te laten worden. Maar we zien dat er alleen op zaterdagavond een verschuiving optreedt en niet op de studentenuitgaansavonden. De Horeca geeft daarbij aan dat er alleen incidenteel een uitbreiding wordt toegepast, maar niet structureel. We horen dus graag van de betrokkenen of op deze manier het door ons gewenste doel bereikt wordt.”

Voor de pilot werd door de Bewonersvereniging Binnenstad aangegeven dat men vreesde voor meer overlast. Dat was voor de PvdA-fractie reden om bij de invoering aan te geven dat er tussentijds maatregelen genomen moeten worden als deze overlast inderdaad ook zou gaan gebruiken. Frankwin Mussche hier over: “In de evaluatie meldt de bewonersvereniging dat de overlast inderdaad toegenomen is. Ook uit de kwantitatieve analyse van de politie wordt gemeld dat er een stijging van het aantal incidenten in de laatste twee kwartalen heeft plaatsgevonden. We horen daar graag een toelichting op om te bepalen of dit reden is om wat aan te passen.”

De Zwolse gemeenteraad heeft in april 2016 besloten tot een proef om gedurende een jaar de sluitingstijden voor de horeca vrij te geven. De pilot is per augustus 2016 gestart. Om de effecten te kunnen meten is er vooraf een nulmeting gehouden, halverwege een midterm review en na afloop van de pilot een eindevaluatie. De PvdA fractie heeft destijds aangeven een bruisende binnenstad te willen, maar dat dit in balans met de belangen van de bewoners moet gebeuren.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button