Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

PvdA blij met 300 extra sociale huurwoningen

Bericht van PvdA Zwolle


Morgenavond debatteert de gemeenteraad in Zwolle over de Versnellingsactie Sociale Huurwoningen. In het kort komt het er op neer dat de gemeente samen met de woningbouwcorporaties op 14 locaties in de stad zo’n 300 sociale huurwoningen extra gaat bouwen. In geouwehoer kun je niet wonen, zei sociaal-democraat Jan Schaefer, maar met 300 woningen kom je een heel eind, moeten de wethouder, ambtenaren en betrokken partijen gedacht hebben.

Het zal geen verrassing zijn dat de PvdA zeer enthousiast is over de investering die Zwolle doet in extra sociale huurwoningen. De nood is hoog. De gemiddelde wachttijd is nu 4,5 jaar (in de nota staat 3,5 jaar maar dat was 2013) en hoewel je binnen een half jaar een spoedwoning zou kunnen krijgen, zitten er ook mensen in De Herberg omdat er niet direct een huurwoning beschikbaar is.

De PvdA is trots op het feit dat deze gemeente niet bang is om zelf 1,5 miljoen te investeren in zo’n belangrijke opgave als de sociale huurmarkt. En we zijn ook blij dat onze woningbouwcorporaties en Delta Wonen in het bijzonder, deze financiële en maatschappelijke uitdaging aangaan. Iets dat niet in iedere stad denkbaar is.

Goed nieuws is dat naast de 300 woningen ook een uitbreiding van de flexibele schil komt, met tijdelijke of pauzewoningen, hoewel we wel willen benadrukken dat we liever woningen hebben waar huurders meer rechten hebben. Dat bij de versnellingsactie bestaand gemeentelijk vastgoed wordt betrokken kan onze goedkeuring meer dan wegdragen.

Bijzondere aandacht blijven we vragen voor:
– de betaalbaarheid van de te realiseren woningen: worden het niet alleen maar woningen vanaf 600 euro?
– stimuleren van de doorstroom van scheefwoners/ beleggershuur vanaf 700 euro

Daarnaast hebben we nog een aantal vragen over:
– de (financiële) risico’s van de huidige locaties (vanwege bijvoorbeeld zittende huurders)
– de monitoring van het vraagstuk gezien te verwachten extra druk op de sociale woningmarkt
– de dekking van deze en mogelijk toekomstige investeringen voor sociale woningbouw
Morgenavond is het debat live te volgen vanaf 19:30 op de website van de gemeenteraad

Gerelateerde artikelen

Back to top button