EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Plannen voor woningbouw aan de Zwartewaterallee weer een stap verder

Zwolle – Ga je naar de wijken Holtenbroek en Aa-landen, het Deltion College of een winkel op Voorsterpoort? Dan ga je mogelijk via de Zwartewaterallee. Omdat deze weg zoveel plekken met elkaar verbindt, is het een belangrijk gebied voor Zwolle. Rondom deze weg is ruimte voor meer dan 1000 nieuwe duurzame woningen. Helemaal nieuw gebouwd of in verbouwde kantoren. Er komen woningen in verschillende prijsklassen. In de gebiedsvisie is nu beschreven hoe het gebied tussen de wijken Holtenbroek en Aa-landen er in de toekomst uit kan zien. Deze visie is gemaakt door Nijhuis Bouw/Explorius, RED Vastgoed, Jansen Vastgoed, deltaWonen, Van Wijnen, Lenferink Vastgoed én  SWZ en Openbaar Belang. Het college heeft onlangs met deze visie ingestemd en legt de gebiedsvisie nu voor aan de gemeenteraad. De gebiedsvisie is straks het uitgangspunt voor de uitwerking van de plannen in het gebied.

Zwartewaterallee

Iedereen kent de Zwartewaterallee als een belangrijke verkeersader van Zwolle. De weg met brede groene bermen is 60 jaar geleden aangelegd vanwege de groei van de stad. De weg loopt nu door een gebied met een mix van kantoren, bedrijven, onderwijs en een aantal woningen.

Samen aan de slag

In het gebied rondom de Zwartewaterallee zijn er verschillende ondernemers en woningcorporaties met plannen voor het gebied. Bijvoorbeeld om kantoren om te bouwen naar woningen, of woningen te bouwen op braakliggende terreinen. Deze partijen hebben vorig jaar de handen ineen geslagen en werkten samen aan een gebiedsvisie voor de Zwartewaterallee. Meer dan 200 bewoners hebben met deze partijen meegedacht over de toekomst van dit gebied.

Betere verbinding met de omliggende wijken en centrum van Zwolle

Er is in Zwolle een grote vraag naar woningen. Hiervoor is belangrijk om goed samen te werken, maar ook om nieuwe plannen integraal te bekijken. Dat wil zeggen dat alle onderdelen van een plan in samenhang onderzocht worden. In de gebiedsvisie Zwartewaterallee is daarom niet alleen gekeken naar hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden, maar ook wat de gevolgen zijn voor onder andere het verkeer en duurzaamheid en het groen in het gebied. In de gebiedsvisie wordt onderscheid gemaakt tussen twee deelgebieden, namelijk de Stadsallee en de Parkallee.

De Stadsallee bevindt zich ter hoogte van Holtenbroek en de Parkallee ter hoogte van Aa-landen. Rondom de Stadsallee speelt het stadsgevoel een belangrijke rol. Naast woningbouw is de invulling van de begane grond van de gebouwen belangrijk. Bijvoorbeeld door daar allerlei voorzieningen, zoals een kapper of winkel in te plaatsen.

In de Parkallee is veel ruimte voor groen. Dit gebied sluit daarmee aan op het groene karakter van de wijk Aa-landen. Wonen in een parkachtige sfeer in bestaande en nieuwe gebouwen is een belangrijk kenmerk voor dit gebied.

Maatregelen nodig voor twee kruispunten

Ook is er gekeken naar het verkeer in dit gebied en wat er nodig is als hier straks meer Zwollenaren wonen. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er dan op twee plekken maatregelen nodig zijn. Het gaat om het kruispunt Middelweg-Bachlaan en de kruising Zwartewaterallee-Mozartlaan. In de komende tijd onderzoeken de partijen samen met de gemeente verschillende mogelijke oplossingen voor deze kruispunten.

Nieuwe aanpak

Om te komen tot deze visie heeft het college vooraf de uitgangspunten vastgesteld waar de visie aan moet voldoen. De initiatiefnemers hebben daarna de visie geschreven met hulp van Bureau MA.AN. Normaal gesproken schrijft de gemeente zo’n visie zelf. Nu heeft de gemeente alleen de regie gevoerd. Deze nieuwe manier van samenwerken voor zowel de gemeente als initiatiefnemers vraagt om een positieve en nieuwsgierige grondhouding: het is met elkaar zoeken naar het anders vormgeven van die samenwerking als ook wennen aan een andere rolverdeling. Over die nieuwe aanpak hebben de partijen in juni 2019 afspraken gemaakt.

Vervolg

De gemeenteraad neemt een besluit over de gebiedsvisie. Daarna werken de partijen samen verder aan de plannen. Dit doen zij niet alleen. Uiteraard nemen de initiatiefnemers de buurt mee in volgende stappen. Ook de gemeente blijft betrokken: uiteindelijk nemen het college en vervolgens de gemeenteraad een besluit over de vervolgplannen.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button