Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Partij voor Cultuur stelt Nachtburgemeester van Zwolle aan

Een minder bekende Zwollenaar

De Partij voor Cultuur is verheugd u mee te delen dat de rol van Nachtburgemeester van Zwolle zal worden vertolkt door Jeroen van Doornik. Wie, zegt u? Jeroen van Doornik, kunstenaar en kroegtijger. “Er is expliciet gekozen voor een minder prominente, jonge Zwollenaar met een geringe bekendheid. Dit omdat de functie van Nachtburgemeester een neutrale is, en een lokale bekendheid alleen maar een stempel op de functie zou drukken.”, aldus Martijn van Hese, partijleider van de Partij voor Cultuur. Van Doornik zegt hier zelf over: “Het is een eer dat ik ben gevraagd. Zwolle heeft een Nachtburgemeester nodig die zichtbaar en bereikbaar is, en zich inzet voor de culturele nacht van Zwolle. Dit met als doel dat de Zwolse Nacht stevig op de kaart staat en berucht wordt. Daar ga ik voor zorgen, of ik nu bekend ben of niet.”

Dictatoriaal aangesteld, niet gekozen

Van Doornik is dictatoriaal aangesteld door de Partij voor Cultuur. Dat klinkt wat negatief, maar is niet zonder reden. Partijleider Van Hese zegt: “Er zijn zo verschrikkelijk veel verkiezingen, je hoeft de televisie maar aan te zetten en je kunt op elke scheet stemmen zonder dat je hem geroken hebt. Het is de bedoeling dat Van Doornik de functie van Nachtburgemeester gedurende zijn termijn een hele duidelijke invulling en inhoud geeft zodat er na zijn aanstelling, dankzij het behaalde resultaat, een helder beeld bestaat over wat een Nachtburgemeester nou precies doet. Op dat moment kan er pas écht democratisch gestemd worden op een volgende Nachtburgemeester. Men heeft dan met eigen ogen kunnen zien wat de Nachtburgemeester voor Zwolle kan betekenen. Kortom: Als je niet weet waar je op stemt, kun je net zo goed niet stemmen. Het is trouwens ook niet voor niets dat de Partij voor Cultuur volledig onverkiesbaar is.”

Landelijke steun

Nachtburgemeester Van Doornik krijgt steun van de Internationale Nachtburgemeesters Federatie (INF) en ook Chris Garrit, Nachtburgemeester van Groningen, is erg enthousiast. Garrit zegt: “Het is een geweldige ontwikkeling dat in het ‘nachterstandsgebied’ Zwolle de nacht nu goed vertegenwoordigd wordt door een vaandeldrager der Zwolse cultuur die opkomt voor de culturele belangen van deze prachtige stad. Het zou goed zijn als de gemeente wakker geschud wordt om ondernemers de mogelijkheid te geven vierentwintig uur per dag handel te drijven. Met name de horeca kan in Zwolle een stevige impuls gebruiken. Een nachtburgemeester die op wil komen voor lopende nachtelijke Zwolse zaken kan naast meer feest een aanjagersrol vervullen in het stimuleren van de lokale nachteconomie. Vanuit de Groninger Nacht wil ik collega Jeroen van Doornik van harte feliciteren met zijn aanstelling ”

De rol van Nachtburgemeester

Van Doornik vertegenwoordigt geen bepaalde stroming of groep van belanghebbenden maar staat net als de gemeenteburgemeester boven de partijen en wil verbinden en aanmoedigen. Hij wil serieus bijdragen aan een beter stadsklimaat bij nacht en staat open voor ideeën, is toegankelijk en aanspreekbaar. De PVC Nachtburgemeester is een schaduwburgemeester die af en toe corrigerend optreedt of suggesties doet. Concreet betekent dit dat de PVC-Nachtburgemeester zich gaat inzetten voor een veilig, creatief en bruisend nachtleven in Zwolle.

Geen belastinggeld verspild

Mocht u zich druk maken over de kosten: Van Doornik vervult zijn rol geheel vrijwillig. Net als alle andere activiteiten die de PVC onderneemt is het aanstellen van Van Doornik als Nachtburgemeester een burgerinitiatief. Van Hese: “Daar horen geen subsidies bij!”

Van Doornik is als Nachtburgemeester bereikbaar voor alle Zwollenaren via: Twitter / Facebook / Mail: nachtburgemeester@partijvoorcultuur.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button