Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Parkeertarieven en toeristenbelasting in Zwolle omhoog

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat de parkeertarieven en de toeristenbelasting verhogen.. Dat liet het college van Burgemeester en Wethouders donderdagmiddag weten bij de presentatie van de Perspectiefnota 2019-2023. De verhoging is noodzakelijk om ruimte te creëren voor een aantal investeringen in de stad.

Parkeeropbrengsten

De parkeertarieven worden in beginsel één keer in de drie jaar aan het inflatiepercentage aangepast. In 2016 heeft de laatste verhoging plaatsgevonden. Bij de Begroting 2019 is besloten de tariefsaanpassing door te schuiven. Voor 2020 wil het college wel een verhoging gaan doorvoeren van maximaal 20 cent bovenop de bestaande tarieven. Hierin is naast de tariefsverhoging ook de inflatie van de afgelopen 4 jaar meegenomen. Samen met de extra parkeerinkomsten van de parkeerzondagen (€ 75.000) geeft dit een extra opbrengst van €
955.000.


Audio: Interview: Wethouder William Dogger legt uit waarom de parkeertarieven worden verhoogd


Parkeerlocaties en parkeertarieven

In 2019 gelden de volgende parkeertarieven in de binnenstad van Zwolle:

Zone 1 het centrum: € 2,80 per uur
Zone 2 het gebied ten westen van de binnenstad: € 1,80 per uur
Zone 3 het gebied ten oosten van de binnenstad: € 1,00 per uur

In 2020 zullen de tarieven met maximaal 20 cent worden verhoogd

Toeristenbelasting

Ook de toeristenbelasting wordt de komende jaren verhoogd. Betaalt de toerist nu € 0,60 per persoon per nacht bij een overnachting in Zwolle, straks wordt dat € 2,00.

Het huidige tarief (sinds 2012) is laag in vergelijking met andere gemeenten. Het college rechtvaardigde de tariefsverhoging doordat er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de stad.


Audio: Interview: Wethouder Monique Schuttenbeld van recreatie en toerisme legt uit waarom de toeristenbelasting wordt verhoogd


Zwolle behoort inmiddels bij de Top-10 van meest aantrekkelijke steden en heeft de ambitie om deze positie te versterken en zal daarom blijven investeren in de stad.

Voor campinghouders wordt een gedifferentieerd tarief toegepast dat geleidelijk aan toegroeit naar € 1,00 per persoon per nacht.

De tariefsverhoging moet zo’n 4 ton extra in de huishoudknip van de gemeente brengen.

Foto © Peter Denekamp

Terrassen

De precario belasting, die winkeliers betalen voor het terrassen en stoepborden op gemeentegrond, wordt niet verhoogd. Dat blijkt niet nodig omdat de inkomsten uit de precariobelasting onder andere vanwege het toenemende aantal terrassen hoger is dan verwacht.

Ook hoeven de burgers niet bang te zijn voor verhoging van de Onroerende Zaak Belasting. Ook deze tarieven blijven ongewijzigd.

Of de tariefsverhogingen doorgaan is aan de gemeenteraad die de voorstellen in de Perspectiefnota nog moet goedkeuren.

Foto: Peter Denekamp – Terrassen Nieuwe Markt Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button