Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

‘Overstroombare brug’ Vreugderijkerwaard krijgt smoel

Zwolle – Na het nachtelijke transport van de afgelopen dagen worden de zware en kolossale brugdelen van de ‘overstroombare brug’ over een nevengeul langs de IJssel bij Zwolle momenteel op hun plek gehesen. Door deze brug blijven de woningen in natuurgebied de Vreugderijkerwaard bereikbaar en wordt het gebied beter toegankelijk voor recreanten. De bouw van de brug is nodig vanwege het project Ruimte voor de Rivier. Door het verleggen van de dijk bij Westenholte en het graven van zogeheten nevengeulen, geeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta de IJssel letterlijk de ruimte. Vanwege de ligging in de uiterwaard wordt verwacht dat de 200 meter lange brug één tot vijf dagen per jaar onder water staat. De klus wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam.

De grootste brugdelen zijn 17 meter lang, alle delen zijn bijna vijf meter breed. Het zwaarste brugdeel weegt 85 ton. Om de zware brugdelen op locatie in de uiterwaard te krijgen, legde de aannemerscombinatie speciaal hiervoor een geasfalteerde bouwweg aan. Dit was de meest efficiënte manier om de brugdelen ter plekke te krijgen. De overlast naar de omgeving werd tot een minimum beperkt, doordat de grote kolossale brugdelen ’s nachts werden aangevoerd.

In de afgelopen periode trof de aannemerscombinatie al diverse voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de funderingspalen en de landhoofden aan beide kanten van de nevengeul. De planning is om de brug rond de bouwvak af te hebben.

Passen in landschap

Vanuit het landelijke programma Ruimte voor de Rivier werd eerder aangegeven dat de overstroombare brug sober van vormgeving moet zijn en moet passen in het landschap. Met die criteria in het achterhoofd ontwierpen drie architecten een aantal schetsen. Bij de uiteindelijke keuze voor het ontwerp werden in 2011 bewoners van Spoolde en Westenholte betrokken. De favoriet van de bewoners wordt nu gebouwd.

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Het Ruimte voor de Rivierproject in Zwolle is momenteel volop in uitvoering. Hiermee wordt hard gewerkt aan de waterveiligheid van de stad. Naast de nieuw aangelegde dijk en het graven van nevengeulen in de uiterwaard bij Westenholte (in het buurtschap Spoolde) worden ten zuidwesten van de stad ook geulen aangelegd. Deze geulen kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren. De werking hiervan is vergelijkbaar met die van spitsstroken langs snelwegen. Ruimte voor de Rivier Zwolle is één van ruim 30 projecten die langs de grote rivieren in Nederland worden uitgevoerd om kritieke situaties van hoogwater, zoals in 1995, voor te zijn.


 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button