Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Onderzoek naar vervuiling, explosieven en grondopbouw in kader van versterking stadsdijken

Zwolle – Begin 2019 moet er een definitief plan en ontwerp zijn voor de versterking van de stadsdijken van Zwolle. Ter voorbereiding wordt momenteel onderzocht hoe de grond in en onder de dijken is opgebouwd, of de grond is vervuild en of er niet gesprongen explosieven aanwezig zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Deze week wordt bodemonderzoek gedaan bij de dijk aan het Zwarte Water.

Factoren als bodemstabiliteit, grondvervuiling en aanwezigheid van explosieven zijn van invloed op het definitieve ontwerp van de Zwolse Stadsdijken. Bram Mennekes van Waterschap WDO Delta is belast met het project Versterking Stadsdijken: “Er worden nu keuzes gemaakt. Hoe gaan we de dijk versterken? Gaan we richting de rivier of gaan we binnendijks, richting de stadskant?  Alle voorbereidingen worden nu getroffen en de echte uitvoer komt pas later. ”

Stabiliteit bodem

Het Waterschap is tot november bezig met geotechnisch onderzoek. Daarbij wordt onder andere met een soort vrachtwagen op rupsbanden gekeken hoe de bodem is opgebouwd. Is het een zandbodem of kleibodem en doe diep zit het allemaal. Het onderzoek moet een beeld geven van de bodemopbouw en de draagkracht van de grondlagen. Simpel gezegd: hoe slapper de grondlagen, hoe minder stabiel de dijk.

Mogelijke verontreiniging

Naast de stabiliteit wordt ook onderzoek gedaan naar verontreiniging in de bodem. Zo wil het waterschap weten of er zware metalen in de bodem zitten of dat er sprake is van olieverontreiniging. Mennekes vervolgt: “Op het moment dat je de dijk gaat veranderen, de bodem gaat roeren zoals dat heet, is het wel belangrijk om te weten wat er in die bodem zit.”

Ook niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vormen een risico bij een dijkversterking of dijkverlegging. Met behulp van literatuur en uiteindelijk ook detectie wordt er gekeken of er nog ergens niet gesprongen explosieven zitten. “Op het moment dat er een schop de grond in gaat en je raakt toevallig een mijn dan is dat wel heel vervelend.” aldus Mennekes.

Alle onderzoeken worden over de hele dijklengte gedaan en duren tot november.

Stadsdijken Zwolle Zorgen voor veilige dijken. Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. De stadsdijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

Gerelateerde artikelen

Back to top button