Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVideo NieuwsVoorpagina

Ondergrondse containers Zwolle worden kleiner: nieuwe tarieven nog in onderzoek

Boete of bijbetalen vanaf 2022?

Hoogtepunten van het verhaal
  • Niet overal kan afval worden gescheiden; ongelijkwaardig
  • Grotere gezinnen hebben meer restafval; maar betalen nu zelfde tarief afvalstoffenheffing
  • Voorkeur uit onderzoek voor grotere inworptrommel
  • Nieuwe tarieven en hoogte beloning/boete nog niet bekend
  • Afvalstoffenheffing afgelopen drie jaar fors gestegen

Zwolle – Misschien is het je al opgevallen dat de inworpbak in de ondergrondse container ineens kleiner is geworden. Op meerdere plekken in Zwolle zijn schotten geplaatst in de inworpbak van de containers voor restafval. In plaats van 80 liter, is het na deze aanpassing alleen mogelijk om zakken tot maximaal 60 liter weg te gooien. Dit alles heeft te maken met de veranderingen in het afvalbeleid die in 2022 gaan plaatsvinden, waarbij de inwoners te maken krijgen met een bijbetaling of beloning op de afvalstoffenheffing. Voor nu betekent het in ieder geval dat de Zwollenaar vaker naar de container moet wandelen. Hierover is in 2017 al een besluit genomen door de gemeenteraad.

Belonen of boete

Vanaf 2022 betaalt de Zwollenaar een vast bedrag per jaar. Wie net wat vaker naar de afvalcontainer loopt moet bijbetalen. Daar staat tegenover dat wanneer je minder vaak afval weggooit, je een beloning kan ontvangen – vandaar dat het plan ‘Zwols Belonen’ heet. Inwoners die veel restafval aanbieden, dienen aan het eind van het jaar bij te betalen. ‘Zwols Belonen’ is volgens de gemeente bedoeld als gedragsprikkel, meer dan 85% van de kosten blijven we collectief betalen. Hoe hoog het boetebedrag is en hoe hoog de beloning gaat worden weet de gemeente nog niet. In een eerdere proef die is gedaan in de wijken Gerenbroek en Schoonhorst werd gewerkt met een beloning van maximaal van 25 euro.

Restafvalcontainer van 80 liter zonder trommelverkleiner © RTV Focus Zwolle – Foto: Lisanne Hop

Tarieven laatste drie jaar gestegen

De beloning of de boete zal in elk geval onderdeel zijn van de afvalstoffenheffing. Hoe deze afvaltarieven er vanaf 1 januari 2022 uit komen te zien is nog onbekend. Volgens Wethouder Dogger is de gemeente momenteel nog bezig met het uitzoeken. In de onderstaande grafiek zien we dat de afvalstoffenheffing de afgelopen drie jaar flink is gestegen:

Tarieven afvalstoffenheffing afgelopen 10 jaar
een persoons meer persoons
2012 € 215,38 € 269,23
2013 € 215,38 € 269,23
2014 € 215,38 € 269,23
2015 € 215,38 € 269,23
2016 € 215,77 € 269,72
2017 € 215,77 € 269,72
2018 € 215,77 € 269,72
2019 € 221,60 € 277
2020 € 226,48 € 283
2021 € 232,59 € 290,73

Voor eenpersoonshuishoudens is de afvalstoffenheffing de afgelopen drie jaar met 3 procent toegenomen. Voor meerpersoonshuishoudens is het 8 procent duurder geworden ten opzichte van 2018. Opvallend daarbij is dat alleen de laatste drie jaar de tarieven flink zijn gestegen, voor 2019 waren ze jarenlang ongewijzigd.

Voorkeur gaat uit naar grote inworptrommel

Of de kleinere trommels effect gaan hebben op de hoogte van de beloning of de bijbetaling is dus nog niet bekend. Wel blijkt dat niet iedereen blij is met de trommelinhoud vanuit praktisch oogpunt. Uit het onderzoek, dat in het kader van het ‘Zwolse belonen’ is uitgevoerd in de buurten Gerenbroek en Schoonhorst, bleek dat driekwart van de huishoudens de voorkeur geeft aan de huidige grootte (80 liter) van de inworptrommel, slechts een kwart geeft de voorkeur aan een kleinere afvaltrommel. Toch kiest de gemeente voor kleinere afvalcontainers om het grof huisvuil en tuinafval in deze containers te ontmoedigen.

Ook Zwollenaar Henri Reitsma uit Zwolle-Zuid liep tegen het probleem aan: ”Een goede vuilniszak kon ik normaal gesproken goed kwijt, maar ik moest nu heel veel duwen en trekken.”, aldus Henri.

Afvalscheiding niet overal mogelijk

Sommige buurten zijn nog slechter af dan in Zwolle-Zuid, waar Henri Reitsma woont. Want niet in alle wijken kun je momenteel afval scheiden. In Assendorp gaat al het afval in dezelfde zak en heb je dus veel meer restafval en daardoor veel meer inworpen. Wordt het dan extra bijbetalen? Ook dat is nog onderdeel van het onderzoek, laat Dogger weten. Voordeel van de Assendorpers is dan wel weer dat ze op dit moment nog allemaal een 80 liter container hebben. Deze 80 liter inworpbak blijft na de invoering nog wel bestaan in de binnenstad. “Want”, zo stelt de gemeente, “er zijn meer ondernemers in de binnenstad en die hebben meer afval”.

 

Gezin van vijf

Maar dan speelt er nog een ongelijkheid. We zagen al dat de afvalstoffenheffing bestaat uit twee tarieven. Eén voor een eenpersoonshuishouden en één voor een meerpersoonshuishouden. Een meerpersoonshuishouden kan variëren van twee tot misschien wel zes mensen in een gezin. En de restafvalproductie zal dan ook bij meer personen evenredig omhoog gaan. Meer inworpen dus bij een groter gezin en daardoor minder kans op een beloning maar des te meer kan op bijbetalen. Ook hierover zegt de gemeente dat het nog onderdeel is van het onderzoek.

De ondergrondse afvalcontainers in Zwolle (binnenstad uitgezonderd) zullen in ieder geval voor 1 januari 2022 allemaal aangepast zijn. Het wachten is dus nog op een eerlijk en gelijkwaardig beloningssysteem.

Gerelateerde artikelen

Back to top button