Voorpagina

Munckhof Taxi BV mogelijk nieuwe vervoerder Wmo en leerlingenvervoer

Zwolle – Het college van B&W is van plan om het leerlingenvervoer en Wmo-vervoer te laten verzorgen door Munckhof Taxi BV. Het contract met de huidige vervoerders loopt in de zomer af. Daarom is de gemeente vorig jaar in regionaal verband een aanbestedingsprocedure gestart. Waarschijnlijk kan de procedure in februari worden afgerond. Het plan kan dan definitief gemaakt worden. Inwoners die gebruikmaken van leerlingenvervoer of Wmo-vervoer krijgen in dat geval in maart meer informatie thuisgestuurd.

Het leerlingenvervoer in Zwolle wordt momenteel verzorgd door de firma Witteveen en Connexxion. Deze contracten lopen tot 1 augustus 2018. Voor Wmo-vervoer is Munckhof Taxi BV al enige jaren de vervoerder. Dit contract loopt tot 1 juli 2018. Tot die tijd verandert er niets voor inwoners die nu gebruikmaken van leerlingenvervoer of Wmo-vervoer.

Om mee te dingen naar een nieuw contract konden vervoerders zich inschrijven: de aanbestedingsprocedure. Bij de selectie bleek Munckhof Taxi BV de meest voordelige vervoerder, met een uitstekende kwaliteit en mooie plannen voor duurzaamheid. Zo wil Munckhof 100% elektrisch rijden vanaf 2024.

De gemeente heeft bij de selectie gekeken naar klanttevredenheid, aansluiting op het openbaar vervoer, het verstrekken van reizigersinformatie en innovatie. Vaste arbeidscontracten moeten zorgen voor vermindering van wisselingen in chauffeurs.

Een aanbestedingsprocedure bestaat altijd uit meerdere fases. Op dit moment is het vervoer voorlopig gegund aan Munckhof Taxi BV. Andere vervoerders die zich hadden ingeschreven voor een nieuw contract, kunnen nog naar de rechter. De gemeente Zwolle verwacht dat de gunning eind februari 2018 definitief zal zijn. Zodra de nieuwe contracten zijn ondertekend, krijgen inwoners die gebruikmaken van leerlingenvervoer en Wmo-vervoer een brief thuisgestuurd. Daarin staat precies wat er vanaf juli/ augustus voor ze gaat veranderen.

De gemeente Zwolle heeft het leerlingenvervoer en Wmo-vervoer samen met andere gemeenten in de IJssel-Vechtdelta aanbesteed. In Zwolle gaat het om een bedrag van in totaal € 2.700.000,-.

Gerelateerde artikelen

Back to top button