Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Militaire opleiding Deltion mag niet marcheren bij HTC

De gemeente Zwolle mag de omgevingsvergunning die destijds is verleend aan Deltion voor het gebruik van HTC sportvelden opnieuw beoordelen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Overijssel afgelopen vrijdag.

Deltion huurt voor haar opleiding Veiligheid & Vakmanschap sinds maart 2013 het terrein van HTC in Zwolle. Binnen deze opleiding worden studenten opgeleid voor een baan als militair.

Sport of educatie

Op 5 maart 2014 is door gemeente een omgevingsvergunning afgegeven aan het Deltion voor het beoefenen van sport op de HTC velden. Op 26 augustus vorig jaar is dit besluit herroepen doordat er bezwaren vanuit de omgeving waren. Er is toen door de gemeente aangegeven dat de aanvraag opnieuw moest worden beoordeeld omdat de activiteiten niet alleen bestaan uit sportactiviteiten maar ook een educatief karakter bevatten. Met het herroepen van het besluit tot afgifte van de vergunning was Deltion het niet eens.

Militaire oefeningen

Op 18 juni 2014 zou Deltion in een gesprek bij de gemeente hebben uitgelegd dat op het HTC-terrein al het praktijkonderwijs plaatsvindt in combinatie met buitensportactiviteiten. Eén week per maand (de bivakweek) zitten de studenten op de kazerne, waar zij wat ze hebben geleerd in de praktijk toepassen. In de drie weken daaraan voorafgaand worden de studenten op het HTC-terrein voorbereid op deze bivakweek. In het gesprek heeft Deltion aangegeven dat zij de sportvelden onder andere gebruikt voor militaire oefeningen, zoals het uitzetten van een observatiepost, marcheren, commando’s, duurloop, met bepakking lopen en in de houding staan. Daarbij kan het voorkomen dat de studenten hun militaire tenue dragen. Verder heeft Deltion aangegeven dat alle activiteiten die op het HTC-terrein plaatsvinden er op zijn gericht om aan de normen van het Ministerie van Defensie te kunnen voldoen. Ook is door eiseres uitgelegd dat het sporten voor de studenten niet vrijblijvend is en dat de activiteiten op het HTC-terrein zijn te duiden als praktijkonderwijs

Uitspraak

De rechtbank heeft de gemeente Zwolle in het gelijk gesteld. Zij is van oordeel dat niet alle activiteiten die ten behoeve van de opleiding op de sportvelden van HTC plaatsvinden zijn aan te merken als sportactiviteiten. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de gemeente Zwolle dan ook terecht geconcludeerd dat niet alle buitenactiviteiten die ten behoeve van de opleiding op de sportvelden van HTC plaatsvinden op grond van de bestemming ‘Sportdoeleinden’ zijn toegestaan.

Reactie Deltion

De woordvoerster van het Deltion, mevrouw Tuinstra, reageert als volgt: ‘Uiteraard vinden we het jammer dat dit de uitspraak is geworden. De sportvelden en faciliteiten van HTC vormen een mooie buitenlocatie voor sportactiviteiten voor onze Defensie-opleiding (VeVa). We beraden ons momenteel of we in hoger beroep zullen gaan of niet. Ondertussen hebben we al wel een nieuwe omgevingsaanvraag in gang gezet bij de gemeente.’

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button