Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Isala Hartcentrum ontvangt grote Europese subsidie

Subsidie om ziekenhuiszorg thuis verder door te ontwikkelen

Zwolle – Nu de zorgvraag groeit, de zorg steeds duurder wordt, ziekenhuizen niet meer mogen groeien, Nederlandse ziekenhuizen zelfs failliet gaan, kan niemand meer om het organiseren van ziekenhuiszorg thuis heen. De uitkomsten zijn net zo goed; waarschijnlijk zelfs beter en de kosten zijn lager. Een Europese subsidie van Interreg Noord West Europa (NWE) ondersteunt Isala Hartcentrum – en partners – om het concept ziekenhuiszorg thuis verder door te ontwikkelen in Nederland en in andere West-Europese landen.

Samenwerken aan de zorg van morgen

Thuis opgenomen zijn in plaats van in het ziekenhuis. Het klinkt misschien raar, maar Isala Hartcentrum startte hier al mee in 2005 voor patiënten met hartfalen en inmiddels is dit al bijna 10 jaar reguliere zorg.
In het nieuwe NWE-Chance project werkt Isala samen met ziekenhuizen en bedrijven in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië aan het vernieuwen en uitbreiden van de organisatie en de technologie voor ziekenhuisopnames van hartfalenpatiënten thuis. Astrid van der Velde, vakgroepmanager Cardiologie en projectleider Isala van NWE-Chance: ‘Samen met universiteiten en een netwerkorganisatie in België en Groot-Brittannië gaan wij een kennisportaal opzetten; waar ziekenhuizen informatie kunnen vinden en delen over thuisopname. Maar ook bedrijven die technische oplossingen bieden, kunnen zich aansluiten bij dit kennisportaal. Toen de MC-groep dagelijks in de media was vanwege het sluiten van het Slotervaartziekenhuis en een nog onzekere toekomst voor het ziekenhuis in Lelystad, opperden verschillende deskundigen al de mogelijkheid van meer ziekenhuiszorg thuis. Isala heeft daar al veel positieve ervaring mee. En het kennisportaal dat wij ontwikkelen met onze partners gaat daar alleen maar bij helpen.’

Chance@home

Bijna vijftien jaar geleden startte Isala Hartcentrum in Zwolle met Chance@home. Hartfalenpatiënten maar ook patiënten na een klein hartinfarct of met een thoraxdrain kunnen tegenwoordig ziekenhuiszorg thuis in plaats van in het ziekenhuis ontvangen. Dagelijks komt een Chance@home verpleegkundige bij patiënten aan huis voor bijvoorbeeld lichamelijke controles, het afnemen van bloed en andere handelingen die normaal gesproken in het ziekenhuis plaatsvinden.

Nieuwe technieken voor hartzorg aan huis

Het NWE-Chance project loopt drie jaar. ‘Die tijd gaan wij gebruiken om te kijken of thuisopnames van hartfalen in de nieuwe vorm organisatorisch en technologisch gezien haalbaar zijn, legt Astrid uit. ‘Chance@home loopt in Zwolle al geruime tijd, voor ons is het dus vooral interessant om te bekijken of de technische ontwikkelingen haalbaar zijn. Deze hebben niet stilgestaan. Neem bijvoorbeeld het afnemen van bloed. Nu moet de verpleegkundige het bloed mee terugnemen naar het laboratorium in het ziekenhuis. Stel er komt een uitslag uit die een aanpassing van de medicatie verreist, dan kan het zijn dat de Chance@home verpleegkundige weer terug moet naar de patiënt. Dat is niet wat je wilt. Het bedrijf CE-Mate gaat een minilab ontwikkelen waarmee je in een paar tellen een bepaling kunt doen met één druppeltje bloed. Zij doen dus mee aan dit project, net als Sensium. Dit bedrijf ontwikkelde een patch die je op het lichaam van de patiënt kunt bevestigen en vervolgens constant de lichaamsfuncties monitort, zoals hartslag en ademhaling. Het continu monitoren van lichaamsfuncties gebeurt bij een thuisopname tot nu toe namelijk nog niet. Hoe kunnen wij deze nieuwe technieken gaan inzetten voor thuisopnames van hartfalen patiënten? Dat zoeken deze ondernemingen nu uit.’ HC@Home gaat vervolgens een platform ontwikkelen waarin alle gegevens automatisch verzameld worden en een overzichtelijk dashboard voor de zorgverleners. De patiënt en zorgverlener hebben dan ook de mogelijkheid tot beeldbellen.

Juiste zorg op de juiste plek

Eind 2019 gaan de drie betrokken ziekenhuizen de haalbaarheid van het vernieuwde concept voor thuisopnames van hartfalen patiënten bekrachtigen. Astrid: ‘Dit is het begin van een nieuw tijdperk. Eén waarin we patiënten op grote schaal hoogwaardige ziekenhuiszorg thuis gaan bieden. De juiste zorg op de juiste plek.’ Overigens is het niet alleen Isala Hartcentrum dat een grotere toekomst ziet voor ziekenhuiszorg thuis. Volgens Gupta, adviesbureau voor de zorg, kan over tien jaar zelfs 46 procent van de ziekenhuis zorg in Nederland thuis gegeven worden. ‘Met de huidige ontwikkelingen in de zorg kunnen ziekenhuizen niet op dezelfde voet verder gaan. De organisatie van zorg zal fundamenteel anders moeten als we straks onze achterkleinkinderen nog goede en betaalbare zorg willen kunnen bieden’, aldus Astrid.

Europese subsidie

Interreg NWE is een Europees programma dat de economische ontwikkeling in de regio wil stimuleren door samenwerking. Wie kans wil maken op een subsidie moet een project indienen waar minimaal drie landen uit de regio bij zijn betrokken. De hoofdpartner moet uit de non-profit sector komen, in dit geval Isala Hartcentrum dus, en er moet worden samengewerkt met bedrijven uit de regio. Astrid: ‘Wij zijn enorm blij dat wij de subsidie van bijna twee miljoen euro hebben gekregen, zodat wij met enthousiaste partners het concept van ziekenhuiszorg thuis een stimulans kunnen geven.’

Gerelateerde artikelen

Back to top button