Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Is de IJsselcentrale wel kansrijke locatie voor windmolens?

3 MW versus 440 MW

Zwolle – De locatie van de IJsselcentrale is een kansrijke locatie voor het opwekken van windenergie. Dit meldt de onlangs gepubliceerde Zwolse Energiegids. In deze, door de gemeente uitgegeven gids, zijn verkenningskaarten opgenomen waarop kansrijke gebieden staan aangegeven voor verschillende duurzame energiebronnen in de gemeente Zwolle. De IJsselcentrale locatie staat groen ingekleurd en is daarmee een kansrijke locatie voor windenergie. Maar hoeveel vermogen levert zo’n windmolen en kan dat op tegen bijvoorbeeld een nieuwe centrale?

Heel klein groen strookje ‘kansrijk gebied’

Bij de publicatie werd al duidelijk dat het gebied achter Zwolle Zuid bij de buurtschappen Harculo en het plaatsje Windesheim kansrijke locaties waren. Maar na grondige bestudering blijkt dat de Harculo centrale ook als windenergielocatie is aangemerkt.  Het gaat dan om een stuk grond dat direct achter de IJsselcentrale ligt, tussen de gebouwen en de IJssel zelf.

 

Midden in de onderste rode cirkel ligt het kansrijke gebied voor windmolens: IJsselcentrale. In de Oldeneler uiterwaarden, bij de nieuwe uitgegraven nevengeul (in de buurt van pont het Kleine Veer) is ook een groen stip als kansrijk gebied voor een windmolen.

Wat zijn de wettelijke normen voor windenergie

Om ergens een windmolen te realiseren houdt de Zwolse Energiegids de wettelijke normen aan. Het gaat dan om geluidsnormen, slagschaduwnormen en externe veiligheid.

‘Om aan deze normen te voldoen is een minimale afstand tussen windmolen en woonbebouwing nodig. De geluidsnorm is in veel gevallen de beperkende factor. Gemakshalve kan gerekend worden met de volgende vuistregel: de minimale afstand tussen geluidsgevoelige bestemmingen en windmolens is vier keer de masthoogte. Uitgaande van windmolens met een masthoogte en rotordiameter van 100 meter is de aan te houden afstand daarmee 400 meter.’, zo staat beschreven in de Energiedgids. Een windmolen met een opbrengst van 3 MW moet dus zo’n 100 meter hoog zijn. Om in te schatten hoe hoog dit is kan het worden vergeleken met de schoorstenen bij de centrale die 112 meter hoog waren.

Kaart: Mogelijke locatie windmolens op het terrein van de IJsselcentrale.

Voldoet de locatie aan de normen?

400 meter afstand tot woningen

Bij plaatsing van een windmolen op de rood gemarkeerde locatie op de kaart is de afstand tot woningen meer dan 400 meter. Bij de blauwe markering komt de afstand tot de woningen aan de Prof. Feldmannweg  onder de 400 meter. De woningen waren vroeger in eigendom van de IJsselcentrale. De arbeiders van de centrale woonden deels in de woningen. Een aantal jaren terug zijn de woningen verkocht aan een partij die ze nu verhuurd.

Op rand Natura 2000 gebied

Bij wet is bepaald dat hoge windmolens (meer dan 40 meter tiphoogte) niet mogen geplaatst  in Natura 2000 gebieden . De locatie van de centrale zelf is geen Natura 2000 gebied maar het stuk land direct achter de centrale wel.

Heeft de molen voldoende opbrengst voor de locatie?

Barro locatie: grootschalige energieopwekking

De locatie van de IJsselcentrale is in eigendom van energiemaatschappij ENGIE. Het is één van de 5 locaties in Nederland voor grootschalige energieopwekking. Het Rijk heeft in het verleden de IJsselcentrale middels een Barro aangewezen voor de functie van grootschalige energieopwekking.  Voor kernenergie zijn in Nederland slechts drie plaatsen aangewezen door het Rijk en daar zit Harculo niet bij (Eemshaven, Maasvlakte, Borssele).

Minimaal 500 MW elektriciteit leveren

In het bestemmingsplan dat ligt op het terrein moet de gemeente dus grootschalige elektriciteitsopwekking toelaten binnen de  fysieke ruimte. Het bestemmingsplan mag geen hoogtebeperking bevatten voor installaties voor grootschalige elektriciteitsopwekking. Maar ook blijkt uit informatie van het Ministerie  dat er tenminste 500 MW elektriciteit moet kunnen worden opgewekt.

De vraag is dan ook hoe kansrijk is het gebied voor windmolens die 3 MW leveren als je dat vergelijkt met een energieopbrengst van bijvoorbeeld de Maximacentrale in Lelystad die in 2010 is gebouwd. Beide eenheden van deze centrale in Lelystad leveren elk 440 MW. Daar kan een nog zo hoge windmolen niet tegen op.

Andere bestemming terrein?

Op dit moment wordt de IJsselcentrale gesloopt. Het terrein moet voor het najaar van 2018 schoon zijn opgeleverd. Het blijft in eigendom van ENGIE. Deze partij heeft tijdens de informatieavonden over de sloop aan de bewoners aangegeven dat nog niet bekend is wat er op de plek van de centrale komt.  En op de website van de energieleveranciers staat de lezen: ‘Wat de herbestemming van het terrein wordt is nog niet bekend.’ Windmolens lijken in ieder geval niet reëel.  Wat het wel wordt is nog afwachten dus.

Gerelateerde artikelen

Back to top button