Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieRegio

Informateur Provinciale Staten: Nadere verkenningsronde met vijf partijen

Zwolle – Informateur Geert Jansen adviseert de Provinciale Staten van Overijssel om een korte nadere verkenningsronde in te lassen, voordat de formatie van start gaat. Deze korte verkenning zal in eerste instantie plaatsvinden met de fracties van CDA, FvD, VVD, CU en PvdA.

Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken zullen andere partijen in de verkenning kunnen worden betrokken. De verkenning zal zich toespitsen op enerzijds verdieping van enkele inhoudelijke vraagstukken en anderzijds de stabiliteit van een mogelijke coalitie in deze samenstelling.

Maatschappelijke opgaven

Belangrijke onderwerpen waar met partijen tijdens de informatie over gesproken is zijn klimaatbeleid en energietransitie, de motorrijtuigenbelasting en de toekomst van de landbouw. Daarbij zijn de verschillende fracties eensgezind over het feit dat alle maatschappelijke opgaven in overleg en in samenwerking met andere partijen moeten worden opgepakt.

Coalitie met breed draagvlak

Alle fracties geven aan een coalitie te willen die op breed draagvlak in de Staten kan rekenen en met grote mate van zekerheid vier jaar kan uitdienen. Dit betekent dat tenminste vier of vijf partijen deel zullen moeten gaan uitmaken van een nieuwe coalitie en een collegiaal bestuur van groot belang is. Informateur Geert Jansen: “Een nieuwe coalitie moet daarom gebaseerd zijn op vertrouwen. Dit aspect heeft om deze reden in mijn verkenning een grote rol gespeeld.”

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button