Nieuws uit ZwolleVoorpagina

IJsseldijk bij Zwolle is zwak; Waterschap gaat dijk versterken

Zwolle – De IJsseldijk bij Zwolle wordt versterkt. Het traject tussen de Katerveersluis en Zwolle Zuid / Herxen voldoet niet aan de zwaardere eisen die overheid heeft gesteld aan de dijken in Nederland. Woensdagavond was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden in Uitspanning het Engelse Werk. De aanwezigen mochten meedenken over de manieren waarop de dijk versterkt gaat worden.

Die dijkversterking gaat overigens nog wel een hele tijd duren. Pas in 2022 wordt het werk uitgevoerd. Tot die tijd wordt er verkent en worden er concrete plannen gemaakt voor de aanpassingen.

IJsseldijk is onvoldoende sterk

Uit onderzoek in 2016 blijkt dat de IJsseldijk onvoldoende sterk is en niet aan de zwaardere nieuwe eisen voldoet. Er is een grote kans dat het kwelwater onder de dijk zand meeneemt. Dit kan er voor zorgen dat de dijk verzwakt en kan instorten. Dit wordt piping genoemd. Het beginstadium van piping is de afgelopen jaren al enkele malen in de praktijk waargenomen, ook bij relatief lage waterstanden.

31808473484_624354ea27_c

Daarnaast is de bekleding (gras op zanddijk) van een groot deel van de dijk niet sterk genoeg. Wanneer bij een sterke stroming het water over de dijk komt, kunnen sterke golven het
gras wegslaan, waarna het water de kans heeft om de zachte grond van de dijk weg te spoelen. Het waterschap verkent de komende jaren hoe deze dijk verbeterd kan worden om te zorgen voor een veilige dijk die Salland beschermt tegen toekomstige overstromingen.

Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland komt onder water te staan.

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houden. De 30 kilometer lange dijk, tussen Olst en Zwolle, beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de IJssel. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland komt onder water te staan.

De gevolgen in het achterland zijn dermate groot dat de IJsseldijk Zwolle-Olst,bovenop de basisbescherming, een hoger beschermingsniveau krijgt.

31839210003_2bfa132c0d_c

 

 

Nieuwe eisen voor de IJsseldijk

In 2014 besloot het kabinet dat sommige delen van Nederland een betere bescherming tegen overstromingen moeten krijgen. Dat geldt ook specifiek voor grote delen van Salland en de stad Zwolle. Daarnaast neemt de kennis over hoe een dijk kan bezwijken steeds meer toe en is het de verwachting dat door de klimaatverandering vaker extreme hoeveelheden water worden aangevoerd naar deze regio. WDODelta anticipeert nu al op de nieuwe veiligheidseisen, die in januari 2017 ingaan. In de voorbereiding van het project IJsseldijk Zwolle-Olst worden deze nieuwe eisen meteen meegenomen.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button