EconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

‘I-padglossy’ met projecten uit Regio Deal Regio Zwolle

Zwolle – In een ‘glossy’ brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld. En wel met interessante interviews en prachtige foto´s. In de gesprekken krijgen lezers antwoord op vragen als: Wat kunnen we van de projecten verwachten? Wat gaat er concreet gebeuren? Wat is de verwachte impact voor onze ondernemers en de 780.000 inwoners van Regio Zwolle? De glossy is makkelijk leesbaar en handig om door te bladeren via de I-pad, telefoon of laptop.

Glossy Regio Zwolle

Het magazine start met een terugblik op de Regio Zwolle Dag van 26 november 2020. Daarin stond de Regio Deal Regio Zwolle centraal met podium voor enkele projecten. Ook de getoonde video´s tijdens deze digitale bijeenkomst zijn te bekijken via de link. Deze is opgenomen bij het betrokken project.

Regio Deal Regio Zwolle

Met de Regio Deal Regio Zwolle investeren Rijk en regio in achttien projecten. Dit doen zij vanuit actielijnen die Regio Zwolle versterken als een sociaal-sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Elk afzonderlijk én in samenhang met elkaar. Hierdoor groeien ze in balans om de vierde economische topregio van Nederland in 2030 te worden.

Grootste investering in Regio Zwolle

Regiovoorzitter Peter Snijders in zijn voorwoord in de glossy: “Aan de uitvoering van de Regio Deal Regio Zwolle ging een inspirerende reis vooraf. Het doel van de reis was om samen met het Rijk te komen tot een investeringsprogramma om de brede welvaart te versterken in onze hele regio.”

“Voor én samen met onze bedrijven en inwoners. En dat investeringsprogramma kwam er. Uniek voor onze regio. Met een Rijksbijdrage van 22,5 miljoen euro werken we tot en met 2023 aan de uitvoering van de Regio Deal. Inclusief cofinanciering vanuit de regio gaat het om een investeringsbedrag van ruim 80 miljoen euro.”

Actielijnen

De Regio Deal is opgebouwd uit actielijnen. Samengevat: actielijn 1 richt zich op de economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb.

De tweede actielijn houdt het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt in. En een evenwichtige groei van stad en platteland krijgt vorm vanuit actielijn 3 en tot slot via actielijn 4 gaan we aan de slag met klimaatoplossingen.

Naast deze actielijnen kennen we nog een vijfde: de gouvernance van Regio Zwolle. In de Regio Deal zijn specifieke afspraken gemaakt over monitoring en evaluatie. Ze zijn een lerend netwerk en uit de leerervaringen die ze opdoen uit de Regio Deal trekken ze lessen die ze willen delen met de rest van Nederland.

Video’s Regio Deal Regio Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button