KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit Zwolle

Historisch Centrum Overijssel wordt Collectie Overijssel

Zwolle – Historisch Centrum Overijssel gaat zich nog nadrukkelijker toeleggen op het behoud en het
verbeteren van de (digitale) bruikbaarheid van Overijsselse erfgoedcollecties. Het doel is de
geschiedenis van Overijssel voor iedereen beschikbaar te maken. Deze nieuwe koers wordt
benadrukt door een nieuwe naam: Collectie Overijssel.

Historisch Centrum Overijssel is ontstaan door een fusie van het gemeentearchief Zwolle en
Rijksarchief Overijssel in 2001. In 2016 trad de gemeente Deventer toe tot de Gemeenschappelijke
Regeling. In de afgelopen 20 jaar is de wereld enorm veel veranderd, net zoals de erfgoedsector. Als
organisatie die met publiek geld wordt gefinancierd, is het belangrijk om mee te bewegen en de
vraag te stellen op welke manier je maatschappelijk van betekenis bent en blijft.

Digitale wereld

De maatschappelijke waarde van Collectie Overijssel bestaat uit het behouden en bruikbaar maken
van historische overheidsinformatie en collecties in Overijssel. De droom is een duurzaam bruikbare
erfgoedcollectie Overijssel: informatie en inspiratie voor iedereen, over verleden, heden en
toekomst. In de wereld om ons heen wordt alles steeds meer digitaal. Deze verandering biedt
kansen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Het doel van Collectie Overijssel is dan
ook om de collecties op een drempelloze en gebruiksvriendelijke manier beschikbaar te stellen, en
dan bij voorkeur digitaal.

Vincent Robijn, directeur van Collectie Overijssel vertelt: “Onze nieuwe koers steunt op twee pijlers:
digitalisering en denken vanuit het netwerk. Innovatieve digitalisering, zoals handschriftherkenning
door slimme software, biedt ongekende mogelijkheden voor het beter toegankelijk maken van
historische collecties. We willen de komende jaren het complete gedigitaliseerde archief van de
Statenresoluties op deze manier ontsluiten, in opmaat naar de viering van 500 jaar Overijssel in 2028.
Denken vanuit het netwerk betekent dat wij gaan doen waar we echt goed in zijn, en dat is
collectiebeheer en -ontsluiting. Het vormgeven en presenteren van de verhalen uit het verleden, via
tentoonstellingen, educatie en evenementen, willen we overlaten aan onze partners in het netwerk
die juist daar heel goed in zijn. Denk aan Deventer Verhaal en ANNO, museum in de maak, onderwijs
en creatieve makers. Zo versterk je elkaar binnen het netwerk.”

Collectie

Van archieven van overheden, beelden van persfotografen tot prenten en museale objecten: de door
Collectie Overijssel beheerde collecties zijn onvervangbare getuigen en waardendragers uit het
verleden waarop het geheugen van de provincie gefundeerd is. Collectie Overijssel zet zich in om
deze collecties duurzaam te bewaren voor de toekomst en toegankelijk te maken voor veelzijdig
gebruik in het heden. En daarom staat de ‘collectie’ centraal in de nieuwe naam.
De collecties bekijken of benieuwd naar de ontwikkelingen? Bekijk de nieuwe website via
www.collectieoverijssel.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button