Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Herinneringsdag hoogwater 1995 trekt veel publiek in Zwolle 

Op zaterdag 31 januari vond de landelijke Herinneringsdag hoogwater plaats. Deze dag werd georganiseerd om stil te staan bij de kritieke hoge waterstand in de grote rivieren in 1995 en evacuaties in bepaalde gebieden. Ook werd deze dag aangegrepen om het programma Ruimte voor de Rivier in de etalage te zetten. Dit programma vindt zijn basis in de hoge waterstanden in 1995 die aantoonden dat de grote rivieren om meer ruimte vragen. Het Waterschap Groot Salland nam deel met de Ruimte voor de Rivierprojecten.
In Zwolle wandelden bijna 100 bezoekers door het projectgebied van de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Na een korte presentatie bij verzamellocatie De Nieuwe Bierton, werden de bezoekers per huifkar naar de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden gebracht. Daar werd met een uiterwaardwandeling het projectgebied verkend en werd op verschillende ‘stops’ uitleg gegeven over het project. Ook vertelden bewoners hun persoonlijke verhaal over hoe het was om in 1995 in de uiterwaarden te wonen en wat de impact van Ruimte voor de Rivier op hun leven is.

Gezien de enthousiaste reacties en vele vragen, kijkt het waterschap ook in Zwolle terug op een geslaagde dag.

Ruimte voor de Rivier

Het project in Zwolle is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Want niet alleen de IJssel, ook de anderen Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verbeteren van het landschap en de natuur in het rivierengebied én het creëren van extra recreatiemogelijkheden.

ws3

Bewoners vertellen over het hoge water in 1995
Bewoners vertellen over het hoge water in 1995

 

www.wgs.nl/ruimtevoorderivier

www.ruimtevoorderivier.nl

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button