Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Heel weinig vroegtijdige schoolverlaters bij Zwolse MBO’s

Weer minder schooluitval in Zwolse regio

Het gaat goed met het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (vsv) in de Zwolse regio . De daling van leerlingen die zonder diploma het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs verlaat, zet verder door. In de regio IJssel-Vecht is dit aantal vorig jaar gedaald met 5,4 procent ten opzichte van het schooljaar 2012-2013. Met een percentage van 1,5 procent uitval in het schooljaar 2013 – 2014 staan we in de landelijke top 3 van regio’s met het laagste verzuim. Gerekend over heel Nederland ligt het percentage voortijdig schoolverlaters op gemiddeld 1,9 procent. Dit blijkt uit de lijst van het Ministerie van Onderwijs dat de cijfers deze week bekend maakte.

Cibap beste mbo-vakschool

Het Cibap, vakschool voor verbeelding in Zwolle heeft de beste cijfers van alle mbo-vakscholen als het gaat om het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Met een extreem laag percentage van 1,8% is het aantal vroegtijdig schoolverlaters met 9,5% verder gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.

Het Cibap biedt eerstejaars studenten een breed basis jaar waarin zij kennis maken met alle opleidingen. Met behulp van een studiecoach kiezen zij uiteindelijk de studie die het beste bij de student past. De Keuzegids Mbo 2015 heeft onlangs 5 opleidingen van het Cibap aangemerkt als Top opleiding. Hierin wordt ook de goede begeleiding van studenten geroemd. Als studenten de school vroegtijdig verlaten onderhoudt het StudentTrajectBureau goed contact met hen tot het moment dat de student zich heeft aangemeld voor een nieuwe opleiding. Het StudentTrajectBureau biedt ondersteuning aan studenten op het gebied van loopbaanbegeleiding, sociaal-emotionele problemen en moeilijkheden met leren en studeren.

Landstede 6e, Deltion 14e plaats, Groene Welle 1e plaats

In de groep ROC’s / MBO ’s staat Landstede  op een 6e positie. Opvallend is de verre terugdringing van de zongenaamde vsv-ers met 29,6 % ten opzichte van vorig jaar.  Ook Deltion heeft het aantal VSV-ers weten terug te dringen met 7 % en komt daarmee op een 14e positie binnen de totale lijst van 43 ROC’s.

Bij de Agrarische Opleiding Centra (AOC’s) scoort de Zwolse Groene Welle de allerbeste punten. Zij bezetten de hoogste positie in de lijst van AOC’s met de minste vroegtijdige schoolverlaters. Slechts 2,9 % van alle scholieren op deze school stopt zonder diploma met de opleiding.

Beleid Zwolle

Jeugdwethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle zegt het volgende over de mooie resultaten: “In de afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op de samenwerking tussen scholen en gemeenten om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. In samenwerking met het onderwijs is bijvoorbeeld een protocol voor schoolverzuim ontwikkeld en houden leerplichtambtenaren spreekuren op scholen om preventief te werken. Ook werken de gemeenten onderling nauw samen. Dit werpt duidelijk zijn vruchten af. Om de landelijke doelstelling van maximaal 25.000 voortijdig schoolverlaters per jaar te halen, blijven we ons als gemeenten met het onderwijs hier sterk voor maken, want elke voortijdig schoolverlater is er een teveel”.

Internationale koploperspositie

Ook landelijk is te zien dat het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat, daalt. Het kabinet streeft er naar het aantal voortijdig schoolverlaters in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000. In vergelijking met andere Europese landen behoort Nederland tot de kopgroep. In de leeftijdsgroep van 18-25 jarigen bedroeg het aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland in 2012 8,8 procent, terwijl het gemiddelde aantal voortijdig schoolverlaters in de Europese Unie in deze leeftijdsgroep op 13,7 procent ligt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button