Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Grote Kerk Zwolle vraagt restauratiesubsidie aan van 4,5 miljoen

Zwolle – Het Academiehuis De Grote Kerk in Zwolle heeft een subsidie aangevraagd van bijna 3,7 miljoen euro. Met dit geld wil de kerk de preekstoel en andere interieurdelen gaan restaureren. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet 20 % van het totale restauratiebedrag zelf worden opgehoest. Omdat de kerk dit niet heeft is een lening bij de bank noodzakelijk. De gemeente Zwolle gaat garant staan voor een bedrag van maximaal 1,3 miljoen zodat de lening ook echt kan worden verstrekt.

Intensieve verbouwing

Afgelopen jaar ging de kerk weer open na een intensieve verbouwing. Een deel van de kerkbanken is verwijderd, vloerdelen zijn vernieuwd en de beide portalen zijn van glas voorzien. Door de nieuwe portalen is een doorkijk ontstaan tussen de voor- en achterzijde van de kerk. Ook is er een nieuw toiletblok gerealiseerd in de kelder en heeft de kerk nieuwe LED-verlichting gekregen en een nieuwe geluidsinstallatie.

Preekstoel

Een gevolg van de verbouwing is dat de bijzondere interieurdelen nu meer tot hun recht komen. Dat geldt voor de preekstoel, het koorhek, het dooptuinhek en de oudste banken die zijn blijven staan. Ze geven de kerk meer toeristische aantrekkingskracht. Tegelijk wordt daardoor ook duidelijk dat deze interieurdelen hoognodig gerestaureerd moeten worden. De preekstoel is, als voorbeeld, één van de 10 mooiste van het land en verzakt op dit moment ernstig. Door verdroging vallen er stukjes af. Ook de niet gerestaureerde vloerdelen vallen meer op door de vloerdelen die juist wel zijn gerestaureerd.

Om dit te kunnen restaureren is door de Grote Kerk bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een subsidie-aanvraag ingediend.  De restauratie zal in totaal € 4.586.000 gaan kosten, hiervan wordt 80% (3.669.000) gesubsidieerd door het Rijk (OCW). Dan blijft er nog € 917.000 over die het Academiehuis zelf moet bekostigen. De gemeente Zwolle is nu van plan om voor een bedrag van 1,3 miljoen euro garant te staan zodat de Grote Kerk een lening hiervoor kan aanvragen bij de bank. Dit bedrag is hoger zodat eventuele tegenvallers bij de restauratie opgevangen kunnen worden.  De bankgarantie is nodig omdat dit als voorwaarde wordt gesteld door het rijk de aanvraag restauratiesubsidie in behandeling te nemen.

Als het lukt om de subsidie binnen te halen kan de Grote Kerk aan de slag. Tijdens de restauratie blijft de kerk gewoon open voor publiek.

. De Grote Kerk is een rijksmonument. Vanaf 2014 heeft het Academiehuis De Grote Kerk een transitie ondergaan van een kerk naar een centrum voor cultuur- en onderwijsactiviteiten. Exposities, debatten, lezingen, muziek- en andere evenementen vullen het jaarprogramma. Het Academiehuis is bijna dagelijks geopend en wordt ook door veel toeristen bezocht. In 2018 bezochten 140.000 mensen het Rijksmonument in het hart van de stad. De openstelling gaat verbreed worden naar de zondagen.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button