Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Grondwaterstanden herstellen verder dankzij buien

Zwolle – De buien van de afgelopen periode geven verdere verlichting voor de droogte in het werkgebied
van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Binnen dit gebied viel in augustus meer
dan het langjarig maandgemiddelde aan neerslag. Hoewel er regionale verschillen zijn, is dit
goed terug te zien in de grondwaterstanden. Die zijn aan het herstellen. De wateraanvoer
schommelt momenteel tussen lokaal geen aanvoer en lokaal maximaal 60 procent van de
aanvoercapaciteit.

Grondwaterstanden laten grote verschillen zien

In de lage delen van het WDODelta-gebied, zoals de IJsseldelta, zijn de grondwaterstanden inmiddels normaal tot relatief hoog voor de tijd van het jaar. Ook op de hoger gelegen delen is het effect van de neerslag merkbaar, maar zijn de grondwaterstanden nog niet op niveau. Het herstel heeft hier meer tijd nodig. Deze hoger gelegen gebieden zijn de Sallandse Heuvelrug, het Drents Plateau en de stuwwallen rond Havelte en Steenwijk. Het waterschap blijft hier het waterpeil in sloten en kanalen op maximum peil instellen om het herstel van grondwaterstanden voor landbouw en natuur te ondersteunen.

Peilbeheer

De verwachting is dat ook in de komende periode enige neerslag blijft vallen, waardoor het herstel zal doorzetten. Dit zorgt voor een steeds beter beheersbare situatie. Door de lagere temperaturen verdampt er veel minder water en is een forse afname zichtbaar van het aantal onttrekkingen voor het besproeien van akkers. Hierin zijn de verschillen tussen de regio’s goed te zien. In gebieden met relatief weinig neerslag is er nog behoefte aan wateraanvoer, terwijl in gebieden waar veel regen viel dit niet het geval is.

Qua waterpeilen zit WDODelta inmiddels weer binnen de zogeheten bandbreedte. Waar nodig wordt
de bovenkant van deze bandbreedte aangehouden om het herstel van grondwaterstanden te
ondersteunen. Het waterschap blijft alert op wisselingen in het weer.
De lagere temperaturen en neerslag zijn ook positief voor de waterkwaliteit. Blauwalg en botulisme
zullen hierdoor vanzelf afnemen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button