Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieStadshagenVoorpagina

Groenere boulevard, nieuw fietspad, toiletten en verlichting hoofdfietspad bij Milligerplas

Zwolle – De ‘boulevard’ aan de Milligerplas in Zwolle krijgt een natuurlijker karakter. De nu nog strakke boulevard van bakstenen wordt in 2022 op meerdere plekken vergroend en krijgt ook rondere vormen. Ook komt er een nieuw fietspad naast de Milligerplas en wordt de hoofdfietsroute bij Breezicht ’s avonds verlicht. Daarmee zijn een groot aantal wensen vanuit de politiek ingewilligd.

Buurtbewoners hebben inmiddels samen met de gemeente een ontwerp gemaakt voor de vergroening van de boulevard. Op het stenige pad aan de noordzijde van de recreatieplas worden op drie plekken de straatstenen vervangen door groen en komen er bloembakken te hangen. De bewoners gaan deze bloembakken verzorgen.  Bovendien krijgt de boulevard rondere vormen die meegaan in de lijnen van de Milligerplas. Dit om het geheel frisser en bloemrijker te laten ogen.

Ook komt er een vrij liggend fietspad langs de Werkerlaan. Het voorstel hiervoor van de Fietserbond en Stadsbroek Natuurlijk, om deze aan de zijde van Stadsbroek aan te leggen, is door de gemeente overgenomen. Het is de bedoeling dat de aanleg van dit fietspad tot de aansluiting van de Breezicht Noord op de Werkerlaan in 2022 plaatsvindt.

Een ander belangrijk onderdeel voor recreatie zijn extra toiletvoorzieninen. Wat de gemeente betreft komen deze aan de oostzijde van de plas en worden deze geëxploiteerd door verschillende verenigingen die daar actief zijn. Hierover zijn gesprekken gaande. Deze plannen gaan pas door als hier voldoende financiering voor is.

Verlichting alleen op hoofdfietsroute

Ook komt er verlichting op de hoofdfietsroutes in de bebouwde kom, op de recreatieve routes niet. Voor fietsers zijn er in Breezicht straks verlichte hoofdfietsroutes door de buurtschappen. Met het voltooien van de wijk ontstaat er te zijner tijd een definitief beeld. Vanuit de optiek van sociale veiligheid kan bij de inrichting van de openbare ruimte in Breezicht nog een heroverweging worden gedaan m.b.t. aanvullende verlichting. Daarbij wordt ook gekeken naar innovatieve oplossingen die natuur en milieu respecteren.

Wandelrondje geen extra verlichting

Het ‘wandelrondje Milligerplas’ krijgt geen extra verlichting. Daarover is de gemeente heel duidelijk: ‘De natuur raakt ontregelt door kunstlicht. We kiezen er in Zwolle voor om zoveel mogelijk de natuurwaarden te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is dat parken en natuurgebieden niet worden aangelicht. Het noordelijk deel van de Milligerplas behoudt het natuurlijke karakter en heeft een bijbehorende bestemming. Het aanlichten van het ‘wandelrondje Milligerplas’ in deze natuurlijke omgeving is dan ook niet aan te bevelen.’

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button