KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad vergadert over Omgevingsvisie, NOVI-gebied en Sociaal Domein

Zwolle – Op maandagavond 30 augustus is er weer de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces. De onderwerpen zijn: Een debat over de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen’ en het betrekken van NOVI-gebied klimaatbestendige regio in de Raadzaal. In de Takzaal gaat het over de nalevingsverordening en uitvoeringsplan integrale handhaving Sociaal Domein.

Waar gaat het over?

De Omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee een gemeente laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat buiten te zien is en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Daarbij maakt men de verbinding met sociale onderwerpen zoals gezondheid.
Met de Omgevingsvisie geeft de gemeente richting, sturing en duidelijkheid hoe zij Zwolle samen met inwoners en partners willen ontwikkelen. De visie krijgt vervolgens een juridische vertaling in een Omgevingsplan voor Zwolle.

Met de NOVI wil het rijk verantwoordelijkheid nemen over generaties heen. Om hier werk van te maken, zijn in Nederland acht NOVI-gebieden benoemd. In deze gebieden wordt een extra impuls gegeven aan de aanpak van grote vraagstukken voor de leefomgeving die belangrijk zijn voor Nederland als geheel. Regio Zwolle is een van deze gebieden. De ambitie is om Regio Zwolle te ontwikkelen tot de delta van de toekomst: een klimaatbestendige, blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een economisch vitale regio in Nederland.

Het doel van de nieuwe verordening op het Sociaal Domein is om misbruik van regelingen te voorkomen door kwetsbare mensen te beschermen en extra te ondersteunen zodat deze niet onbewust of onbedoeld de fout in gaan. Maar ook om kwaadwillige zorgaanbieders, zorgverleners of inwoners te blijven aanpakken.

Openbaar

Beide vergaderingen zijn openbaar, maar voor publiek alleen te bekijken via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. De vergaderingen starten om 19.30 uur. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl. De agenda en de stukken zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button