KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op 20 december 2021

Zwolle – Op maandagavond 20 december is de Zwolse Gemeenteraad weer (digitaal) bijeen voor een besluitvormingsronde. Er worden besluiten genomen over meer dan 35 onderwerpen.

Een greep eruit:

Energiearmoede, Kegelhuis, transitievisie warmte, moordaanslag klimaatregelaar, begroting omgevingsdienst, wijkopgaven van getallen naar (ver)gezichten, beschermd wonen, betaalbaarheidsagenda, wijkaccommodaties, jaarschijf 2022, bijzondere bijstand medische kosten, Breezicht-Noord, inburgering, shelter city, omgevingswet en leges, Stilohallocatie, deelscooters, duurzaam doneren, samenwerking corporaties, visstekken Wijthmenerplas, geluidsoverlast en verkeersituatie.

En verder: Onderwijshuisvesting, huurprijzen en erfpacht, bomenverordening, huiselijk geweld, Duurzaam Tolhuislanden, Shared Service Centre, Berkum Energieneutraal, protocol en normenkader rechtmatigheid, Hessenweg 19, Corona begroting, belastingsverordeningen, begrotingswijziging, Europees Sociaal Fonds.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te kijken. Tevens zijn op deze plek de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button